VEZIRËT E LARTË TË PERANDORISË OSMANE ME ORIGJINË SHQIPTARE

 

Tugra

1. Zaganos Pasha
2. Gedik Ahmed Pasha
3. Davud Pasha
4. Dukakinzade Ahmed Pasha
5. Pargali Ibrahim Pasha
6. Ayas Mehmed Pasha
7. Çelebi Lutfi Pasha
8. Kara Ahmed Pasha
9. Lala Kara Mustafa Pasha
10. Koca Sinan Pasha
11. Serdar Ferhad Pasha
12. Yemisçi Hasan Pasha
13. Gumulcineli Damad Nasuh Pasha
14. Ohrili Huseyin Pasha
15. Mere Huseyin Pasha
16. Tabaniyassi Mehmed Pasha
17. Sultanzade Mehmed Pasha
18. Kara Dev Murad Pasha
19. Tarhoncu Ahmed Pasha
20. Zurnazen Mustafa Pasha
21. Koprulu Mehmed Pasha
22. Koprulu Fazıl Ahmed Pasha
23. Koprulu Fazıl Mustafa Pasha
24. Arabaci Ali Pasha
25. Amcazade Koprulu Huseyin Pasha
26. Koprulu Numan Pasha
27. Hacı Halil Pasha
28. Ivaz Mehmed Pasha
29. Ivazzade Halil Pasha
30. Alemdar Mustafa Pasha
31. Çavusbasi Memis Pasha
32. Mustafa Naili Pasha
33. Avlonyali Mehmed Ferid Pasha
34. Said Halim Pasha
35. Ahmed Izzet Pasha”

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme