VANZEMALJCI U KUR'ANU ? DA LI IH KUR'AN NEGIRA ILI POTVRĐUJE?

Ipak, moguće je da niko od nas neće biti živ toga dana kada nam naučnici mognu dati definitivni odgovor na to pitanje. Za Muslimane, to ne bi trebao biti problem. Mi već imamo odgovor. Iako su mnogi Muslimani nesvjesni te činjenice, Časni Kur'an (6) jasno spominje postojanje vanzemaljskog života.

rn
rn

Postojanje stvorenja duhovne prirode, kao što su anđeli (meleki), u univerzumu, je činjenica prihvaćena od svih Muslimana, kao i pripadnika drugih religija, kao što su Kršćani/Hrišćani. Ipak ono što izaziva uzbuđenje kod javnosti, i u naučnim krugovima jeste pitanje da li materijalne odnosno fizičke životne forme, kao što smo mi, postoje van naše planete. (7) Cilj ovog članka je da predočimo dokaze iz Kur'ana da materijalne životne forme doista postoje u univerzumu ("Život kakvog mi poznajemo").

rn

"Dabbetun"

rn

U Sura 42, Ajet 29 (42:29) Kur'ana, rečeno nam je, "Od Njegovih znakova je stvaranje nebesa i zemlje, i živih stvorenja koja je On kroz njih rasijao: i On ima moć da ih sakupi kad god On to hoće." (8) Prije nego što nastavimo dalje, moramo ukazati na neke stvari. Riječ "sema", prevedena kao "nebesa", je također Arapska riječ za "nebo". Neko bi mogao prigovoriti da ovaj ajet se odnosi na stvorenja na nebu (kao što su ptice),a ne u nebesima. Ipak, ptice su spomenute odvojeno od stvorenja u nebesima u 24:41, "Zar ne vidiš da Allaha slave sva stvorenja na nebesima i  na zemlji, i ptice raširenih krila?…" (9) U pojašnjenju za ajet 42;29, Muhammed Asad kaže,"U Kur'anu, izraz "nebesa i zemlja" se uvijek odnose na cijeli univerzum." (10) Kur'an spominje nežive stvari također slave Allaha: "Zar oni ne vide stvari koje je Allah stvorio, kako svojim pomjeranjem sjena potčinjavaju se Allahu…"(16:48). (11) Prema tome, zar ne mogu stvorenja u nebesima spomenuta u ajetu 42:29, da budu nežive stvari. Ne. Sljedeći ajet,16:49 kaže, "I Allahu se potčinjava sve na nebesima i na zemlji, bilo da su živa stvorenja ili anđeli (meleki)…". (12) Riječ prevedena kao "živa stvorenja" ovdje je ista riječ kao i u ajetu 42:29- "Dabbetun". Komentira Asad, "Riječ dabbah se odnosi na svako svjesno, zemaljsko biće sposobno da se spontano kreće naspram nezemaljskog, duhovnog bića, kao što su "anđeli" ". (13) Drugim riječima, ajet 42:29 se odnosi precizno na vrstu živih bića za kojima naučnici tragaju, a ne neka metafizilka bića. Yusuf Ali kaže,"Dabbetun: životinje, živa, gmižuća bića svake vrste." (14) To je ista riječ korištena u ajetu 2:164,"…u životinjama svake vrste koje je On rasijao po zemlji…su znakovi za one koji posjeduju mudrost," (15) i u ajetu 24:45,"I Allah je stvorio svako živo biće od vode: neka od njih puze na svojim stomacima; neka hodaju na dvije noge; a neka hodaju na četiri. Allah stvara šta hoće…" (16) Komentirajući na ajet 42:29, Allama Šabbir Ahmad  Usmani kaže, "Ovaj ajet ukazuje na to da kao na zemlji, postoje neke vrste životinja- živih organskih bića- na nebesima također." (17) Na isti ajet, Yusuf Ali komentira, "Život nije ograničen samo na našu malu Planetu. To je stara spekulacija da se misli da neka vrsta ljudskog života postoji na planeti Mars… predpostavimo da Život u ovoj ili onoj formi postoji rasijan po milionima nebskih tijela razbacanih po svemiru." (18) Iz ovakvih izjava, čitaoc može shvatiti da su Musimanski učenjaci dosta svjesni činjenice da ajet 42:29 jasno spominje postojanje vanzemaljaca (prim. prev. misli se na vanzemaljce sa organskom životnom formom, možda sličnom našoj ili drukčijom što je za predmet diskusije na ovom levelu doista irelevantno).

rn

Da li postoji vanzemaljski inteligentni život?

rn

Iako bi otkriće života, bilo koje vrste izvan naše planete, bilo doista dramatično, čovječanstvo je osobito zainteresirano da sazna da li u kosmosu postoji izvanzemaljski život. NASA je prije imala program za istraživanje vanzemaljske inteligencije (SETI). Iako je sada taj program napušten radi smanjenja budžeta, privatne SETI organizacije (19) su osnovane koje se bave tom potragom..Planetarno Društvo, (20) privatna organizacija, u kojoj se kao član upravnog Odbora nalazi i poznati filmski režiser Stiven Spilberg (21), posjeduje najveći SETI program u svijetu. Do sada, nema znakova o vanzemaljskoj inteligenciji. Može li li Kur'an ponuditi odgovor?

rn

Sura 27:65 kaže, "Reci: Niko ni na nebesima ni na zemlji, osim Boga, ne zna ono što je skriveno: niti znaju kada će biti proživljeni." (22) Ovaj ajet ukazuje da, kao ljudi, postoje druga stvorenja u kosmosu koja će biti proživljena nakon smrti. Rečeno nam je u ajetima 19:93-96, "Nema nijednog stvorenja ni na nebesima ni na zemlji a da neće doći Milostivom kao rob. On ih sve poznaje i broj im određuje. I svako od njih ce Njemu doći pojedinačno na Dan Obračuna. Na one koji vjeruju i čine dobro, Bog će podariti ljubav." (23) Iz ovih ajeta mi saznajemo da postoje vanzemaljska živa bića, kao što smo mi, te da će biti podvrgnuta sudu na osnovu onoga sto su tokom života radili. Među njima su i vjernici. Prema tome, prirodno, biće vanzemaljaca koji su nevjernici. Vjernici će biti nagrađeni. Živa bića koja se u gornjim ajetima spominju teško da se mogu smatrati mikroorganizmima. Kur'an se obraća stvorenjima čiji razvojni level ih čini moralno odgovornim bićima. Ona moraju posjedovati kvalitete koje se pripisuju inteligentnim živim bićima.

rn

U Suri 72:14-15, Džinn (vrsta duhovne životne forme, koje Kur'an spominje kao one koji žive na Zemlji) kaže,"Među nama ima onih koji su se predali Bogu, a i onih koji su nepravedni. Oni koji su se predali traže moralan život: Ali oni koji su zalutali oni će biti gorivo Paklene vatre." (24) Kur'an spominje da će dobri džinni biti nagrađeni Rajskim životom. Ukratko iz gornjih ajeta, jasno je da se Sudnji Dan odnosi na sva stvorenja u kosmosu (Sura 39:68-"Kada se Rog oglasi svi na nebesima i na zemlji će izgubiti svijest, osim onih koje Bog izuzme. Kada se nanovo Rog oglasi svi će biti proživljeni i razgledati!") (25) i kao džinni, vanzemaljci će također djeliti i Raj i Pako sa ljudima. Zapravo, Kur'an spominje da je Raj veliki kao sadasnji kosmos- 57:21, "Pa natječite se jedni sa drugima za Božiji oprost, i Raj veliki kao nebesa i zemlja, pripremljen za one koji vjeruju u Allaha i Njegove poslanike." (26) Stoga, ne treba biti začuđujuće da ako u ovome životu djelimo kosmos sa vanzemaljcima, onda trebamo s anjima djeliti i Raj i Pakao. Kur'an nam dakle ukazuje, ne samo da vanzemaljska živa bića postoje, nego i da neka od njih posjeduju inteligenciju sličnu našoj.

rn

Gdje se vanzemaljci mogu naći?

rn

Znajući da vanzemaljci, postoje, naše sljedeće pitanje bi bilo, "Gdje to oni žive?" Naučnici prirodno očekuju da oni žive na planetama. Oni tragaju za drugim planetama oko drugih zvijezda- planetama koje imaju podobne uslove za život- drugim riječim, druge zemlje. U Oktobru 1995g., naučnici su objavili da su otkrili prvu planetu izvan sunčevog sistema blizu zvijezde 51 Pegasi. (27) Od tada, počeo je niz otkrića novih planeta. Do datuma pisanja ovog članka, 15 novih planeta je otkriveno. (28) Iako su neka od ovih nebeskih tijela diskvalifikovana kao smeđi patuljci (uključujući i Pegasi 51) od strane nekih naučnika, (29) ipak neka od njih se jednoglasno smatraju planetama. Naučnici vjeruju da na potencijalnim mjesecima oko planeta koje kruže oko binarnog zvjezdanog sistema, mogu postojati odgovarajući uslovi za život. (30)

rn

U Suri 65:12, obznanjuje nam se, "Bog je Onaj koji je stvorio sedam nebesa i slično toliko zemalja…" (31) Ovaj ajet, iako obično ispravno preveden, vrlo često se neadekvatno interpretira od strane komentatora. Oni nude svoje tumačenje da je kosmos podjeljen u sedam zona, pa tako, kao što to Jusuf Ali tvrdi, "kora žemlje je sazdana od geološke strate jedne iznad drugih". (32) Ovakvo tumačenje potiče iz pogrešnog razumjevanja o tome šta je "nebo" kada se spominje u Kur'anu. Prije nego nastavimo dalje o temi vanzemaljaca, neophodno je da se ova konfuzija razriješi. Odgovor na tu zavrzlamu se može iznaći u samome Kur'anu uporedo sa našim naučnim poznavanjem kosmosa.

rn

Sura 21:30 pita, "Zar nevjernici ne vide da su nebesa i zemlja bili jedno, prije nego što smo ih rastrgali?…" (33) Sura 41:11-12 kaže, "Onda se On nebu uputio dok je još dim bilo, pa je njemu i zemlji rekao: oformite se obadvoje, milom ili silom…pa ih onda kao sedam nebesa uredio…i svakom nebu ustrojenje nadahnuo; i zemlji najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasio…" (34)  i Sura 71:15-16, "Zar ne vidite kao je Allah sedam nebesa jedno iznad drugog stvorio, i na njima mjesec svijetli postavio, i sunce svjetiljkom učinio?" (35) Sura 51:47 nas obavještava, "Mi smo nebo moći Svojom sazdali; i, mi ga doista trajno širimo." (36) Esad, komentira na gornje ajete ovako: za ajet 21:30,"…nesumnjivo se to odnosi na stanje jednoće u nastanku svemira- opisanog u Kur'anu kao "nebesa i zemlja"- upečatljivo upučujući na mišljenje većine modernih astrofizičara da je ovaj svemir potekao kao jedinstveni entitet od jednog elementa , tj., hidrogena, koji se postepeno konsolidovao putem gravitacije i oformio u vidu pojedinačnih nebula, galaksija, i solarnih sistema, sa progresivnim cijepanjem i udaljavanjem pojedinačnih dijelova u procesu formiranja zvijezda, planeta i njihovih satelita"; (37) za ajet 41:11, on objašnjava riječ "dim (duhan)" kao, "gas- očigledno gas hidrogena, kojeg fizičari smatraju prvobitnim elementom iz kojeg su se razvile i još uvijek razvijaju sve materijalne čestice…" (38) a za ajet citira, "objašnjavajući pasus, Zamahšeri zapaža: "Značenje Božije naredbe nebu i zemlji da "dođu"… je to: On je htio da se oni pojave na materijalnoj egzistencijalnoj ravni…""; za ajet 41:12, on objašnjava "sedam nebesa" kao, "mnoštvo kosmičkih sistema"; (39) o ajetu 51:47 on kaže, "izraz "inna la-musi'un" očigledno upućuje na moderno mišljenje o "širenju univerzuma"- tj., činjenicu da se kosmos, iako ograničen u veličini, ipak trajno širi u prostoru." (40) Na kraju, još tri ajeta se moraju spomenuti- 50:38, "Doista smo Mi stvorili nebesa i zemlju i sve sto je između njih…i umor nas nije dotakao" (41) , 21:104, "Dan kada ćemo smotati nebesa kao list papira. Kao što smo otpočeli prvo stvaranje, Mi ćemo ga ponoviti. To je Naše obećanje. I Mi ćemo ga ispuniti." (42) , i ajet 14:48, "Na Dan kada Zemlja bude zamjenjena drugom Zemljom, a i nebesa…" (43)

rn

Iz gornjih ajeta, iz Kur'ana saznajemo sljedeće: nebo je materijalni entitet koji je potekao iz istog elementa kao i Zemlja. Isprva, postojala je jedna gasna masa. Proces cijepanja je uslijedio rezultirajući u formiranju  "sedam nebesa" i "svega sto je između njih.". Sune, mjesec i zemlja su dio neba (op. prev. prvog). Prema tome, nebo mor abiti veće od zvijezde (sunca). Kada se primakne kraj univerzuma, nebesa, koja su se do tada nalazila u raspirujućem univerzumu (51:47) će se sjediniti. Onda, na način kako je sadašnji univerum nastao, na sličan način, novo stvaranje će otpočeti, sadržavajući druga nebesa i drugu zemlju. Bilo koji astronomer koji bude čitao ove ajete vam može reći da jedini entitet koji posjeduje opis onoga što Kur'an naziva "nebo" mora da se odnosi na "galaksiju". Prema modernoj nauci, univerzum je nastao iz jednoće, u trenutku Velikog Praska (Big Bang), i od tada se trajno širi odnosno raspiruje. Od primordijalnog gasnog oblaka pojavili su se ogromni dijelovi iz kojih su nastale galaksije i njihova sazviježđa. Danas, galaksije se udaljavaju jedna od druge. One su odvojene intergalaktičkim prostorom u kojem se možda nalazi tamna materija koja sačinjava skoro 90% totalne mase univerzuma. Ako bude postojala dovoljna količina tamne materije, jednog momenta u budućnosti univerzum će se zaustaviti u svom širenju i onda će nastupiti faza kontrakcije u kojoj će se galaksije vratiti u prvobitno stanje jednoće u događaju koji se naziva Veliko Sabijanje 'Big Crunch' što će biti kraj sadašnjeg univerzuma. Univerzum će se vratiti svome početnom stanju jednoće. A onda, nanovo, naučnici predviđaju, novi univerzum će nastati isto kao i ovaj sa svojim galaksijama i planetama itd. Kao što vidite ajeti Kur'ana se začuđujuće podudaraju sa trenutnim naučnim poznavanjem univerzuma!

rn

Svrha ovog podužeg skretanja sa glavne teme ovog članka je bila da se pokaže kako "sedam nebesa" nisu zone u kojim aje univerzum podijeljen, nego ogromni astronomski entiteti, tj. galaksije. Neki ljudi su tumačili nebo kao sunčevi sistem. Ipak, iako to tumačenje može naizgled odgovarati za neke ajete, sigurno se ne moe primjeniti na sve relevantne ajete.

rn

Kur'an spominje stvaranje sedam nebesa. Esad objašnjava da,"…što se tiče "sedam nebesa", treba se imati u vidu da u upotrebi Arapskog jezika…broj "sedam" je često sinonim za "mnoštvo"." (44)  Ja sam pokazao kako su nebesa ustvari galaksije i možemo vidjeti da postoje milioni galaksija. Čak i da pretpostavimo da je nebo neki drugi astronomski objekt koji se pojavio iz primarne gasne mase, ono sigurno nije bukvalno podjeljeno na sedam nebesa, nego u milione.

rn

Relevantnost ovoga našoj diskusiji o vanzemaljcima je da Sura 65:12 govori, da, kako je Bog stvorio "sedam Nebesa", On je stvorio, "sličan broj zemalja…" Prema tome, pošto postoje milioni galaksija, Bog je također stvorio milione zemalja razasutih po univerzumu.. Usmani komentira na ajet 65:12, "I zemalja također, On je stvorio sedam (Usmani smatra bukvalno sedam u broju. Mi znamo da se zapravo radi o "mnoštvu"), kao što se spominje u Hadisu od Tirmizije itd. Moguće je da nisu vidljive, moguće je da su vidljive, ali ljudi misle da su to zvijezde ili planete, kao što su naučnici današnjice predvidili mogučnost života na Marsu itd…" (45) Važna stvar koja se mora naglasiti je to da u ajetu 65:12 Bog ne koristi riječ "svjetovi", nego specifično, "zemlju". A 'zemlja' bi bila planeta koja sadrži život. Naučnici također često govore o potrazi za drugim zemljama. Oni pod time ne misle na bilo kakvu planetu, nego na one koje podržavaju ili su sposobne da podržavaju život. U njegovoj knjizi, Biblija, Kur'an i Nauka, Maurice Bucaille piše,"…pojavljuje se kao veliko iznenađenje čiotaocu Kur'ana informacija da se zemlje kao naša mogu naći na drugim mjestima u univerzumu…" (46)

rn

Napokon smo došli do Kur'anskog odgovora na pitanje gdje se mogu naći vanzemaljci. Oni se nalaze na milionima zemalja koje je og stvorio u milionima nebesa galaksija širom univerzuma. Kur'an nam, stoga, nudi veličanstven pogled na univerzum- univerzum koji vrvi životom, mjesto koje je preminuli astronom Karl Sagan opisao kao "kosmička melodija, sa temama i oprečnostima, razilaženja i harmonije, bilioni različitih glasova pjevaju muziku života." (47)

rn

Hoćemo li ikada otkriti vanzemaljce?

rn
rn

Do sada smo naučili iz Kur'ana da vanzemaljski život, uključujući inteligentni život, postoji na mnogim zemljama diljem univerzuma. Ali to nije dovoljno da zatoli našu radoznalost. Mi želimo da naučnici zapravo otkriju vanzemaljce. Samo nakon otkrića nepobitnih naučnih dokaza da vanzemaljci postoje, naša (nevjerna) srca će uvidjeti da je Kur'an uvijek nudio istinu. Mi zapravo nećemo biti ubjeđeni sve dok ne sretnemo vanzemaljca lice u lice. Da li postoji šansa da u budućnosti otkrijemo, putem nauke, postojanje vanzemaljaca i da uspostavimo neku vrstu kontakta s njima ili da ih čak u sretnemo?

rn

Da bi dobili neku ideju o tom predmetu, moramo se vratiti na Suru 42:29. U njemu nam se govori da je rasijanost živih stvorenja po nebesima i zemlji zapravo "znak (ajet)". Šta je znak? Sura 6:104 kaže, "Veliki znakovi su vam dođli od vašeg Gospodara. Onaj ko ih vidi za sebe može veliku korist izvući, ali onaj ko je slijep doista će mnogo propustiti." (48) Sura 6:109, "Oni se zaklinju Allahom da će ako im se pošalje znak u njega povjerovati." (49) Sura 7:73, "Jasan dokaz vam je došao od vašeg Gospodara. Eto vam Allahova kamila: kao znak za vas." (50) Očigledno, znak je nešto što se može vidjeti, ili bar, iskusiti našim osjetilima. U protivnom, to ne bi bio znak. Neki znakovi su oni koje je Bog pokazao ljudima u prošlosti. Neki znakovi preostaju da nam ih Bog pokaže u budućnosti-"Uskoro ćemo im Mi pokazati naše znakove u dalekim prostorima, a i u njihovim dušama, dok im ne bude potpuno jasno da je ovo (Kur'an) Istina." (41:53). (51)

rn

 

rn


PREMA TOME, SURA 42:29 SADRŽI PREDVIĐANJE DA ĆE DOĆI VRIJEME U BUDUĆNOSTI KADA ĆE LJUDI OTKRITI VANZEMALJCE. .

rn

 

rn

U Suri 55:33-34, Bog nas oslovljava, "O skupino džinna i ljudi! Ako možete prodrijeti iznad nebesa i zemlje, prodrite! A prodrijeti nećete moći osim sa autoritetom! Pa koju blagodat Gospodara svoga poričete?" (52) Zašto Bog od nas traži da idemo u svemir? Mora biti neka svrha u tome. Možda je na nama da ispunimo neku veliku sudbinu za našu vrstu- možda da postanemo galaktička vrsta, ugledni dio zajednice galaktičkih civilizacija. Možda, naša putovanja u svemir neminovno uslovljavaju konačni susret sa vanzemaljskim civilizacijama i ispunjenjem predskazanja iz ajeta 42:29. Vrijeme će pokazati. U iščekivanju vremena kada će ljudska vrsta postati sposobna da putuje svemirom, rečeno nam je u Suri 29:22, "A umaći ne možete niti na zemlji niti na nebu: a nemate zaštitnika niti pomagača osim Allaha." (53)

rn

Da bi dostigli druge civilizacije, mi se moramo osposobiti za održivo međuzvjezdano putovanje. Da li postoji šansa da jednog dana poduzmemo takvo putovanje? Sura 16:8 kaže, "I (On stvara) konje, i mazge, i magarce- da ih jašete…i On će stvoriti ono što vama (još) nije poznato." (54) Zadnji dio ovog ajeta se često prevodi u sadašnjem vremenu ali kako Esad napominje, "Upotreba u ovom kontekstu, aoriste "jehluqu" podrazumjeva buduće vrijeme ("On će stvoriti") …Pošto ova referenca Božijem trajnom stvaranju dolazi odmah iza spominjanja drevnih transportnih sredstava, očigledno je da se odnosi na druga- još nepoznata- transportna sredstva: tj., nova transportna sredstva koja Bog neprekidno stvara kroz instrument ljudske inovacije." (55) Prema tome, moguće je da ćemo jednoga dana izumiti svemirsku letjelicu sposobnu za međuzvjezdana putovanja. Napokon, Bog nas ohrabruje na to, "prodrite iznad nebesa". Sura 42:29 se završava izjavom da Bog ima moć da sabere stvorenja na nebesima i na zemlji ako On to hoće. To također ukazuje na mogučnost susreta sa vanzemaljcima u doglednooj budućnosti. Ipak, to sabiranje se može odnositi na sabiranje koje će se desiti na Sudnjem Danu kako je spomenuto u Suri 19:93-96 (vidi iznad).

rn

Čovjekov status među stvorenjima

rn

Najveća otkrića u historiji su bila ona koja su promjenila percepciju čovjeka u kosmosu. Otkrili smo da zemlja nije centar kosmosa. Otkrili smo da je naše sunce prosječna zvijezda u prosječnom dijelu prosječne galaksije, koja je samo jedna od miliona galaksija. Ta otkrića su nas trebala napomenuti na našu malenkost. Ipak, čak i danas, mnogi od nas trijumfalno izjavljuju da smo mi najsuperiornija bića u cijelom Božijem stvaranju. Često se taj status vezuje za naše intelektualne sposobnosti. Kada bi mi saznali da u kosmosu postoje inteligentna bića, i da neka od njih mogu biti intelektualno superionija nama, gdje bi nas to onda stavilo? Da li bi napokon bili svrgnuti sa prijestolja?

rn

Sura 17:70 nas obavještava, "Doista smo Mi odlikovali potomstvo Ademovo…i dali im izuzetne prednosti nad mnogima koje smo stvorili." (56) Mnogi prevodi propuštaju da spomenu "izuzetnu prednost" u ajetu, iako ajet sadrži arapsku riječ "tefdilan" koja to označava. Obratite pažnju da ajet spominje da pored ljudi postoje i druga stvorenja, sa odličnim statusom, i da ljudi imaju prednost nad mnogima, ne svim stvorenjima. Usmani komentirajući ovaj ajet kaže, "Ovim ajetom se otvara debata: Ko je superiorniji- Čovjek ili Melek (Anđel)? Ali logično ovaj ajet ne odlučuje o tom predmetu." (57) Drugi učenjak je napisao, "Iz ovoga ajeta je očigledno da koju god superiornost ljudi imaju nad drugim stvorenjima ona nije kompletna. Allahovo stvaranje sadrži takva stvorenja nad kojim čovjek nema superiornost." Također trebamo imati na umu da smo do sada diskutovali samo tjelesna vanzemaljska bića, a debata o čovjekovoj poziciji u stvaranju sadrži i tjelesna i duhovna Božija stvorenja. Neki od ranih autoriteta, kao što je Hasan el-Basri, nisu smatrali da riječ "akser" spomenuta u ajetu 17:70 znači "mnogi". Hasan je smatrao da se riječ "akser", u ajetu 17:70, treba shvatiti da znači "svi", pošto se ista riječ koristila u ajetima 26:223 i 10:36, gdje je neprikladno da se uzme njeno značenje "mnogi" nego radije "svi". Sa takvom zamjenom značenja riječi u ajetu 17:70, to bi značilo da je čovjek superiorniji svim Božijim stvorenjima.

rn

Debat ao čovjekovom statusu se nastavlja među učenjacima kao i u javnosti. Da napravimo neku analogiju u vezi debate da li je muškarac superiorniji ženi. Pretpostavimo na trenutak da predamo trofej muškarcu i pustimo ga da uživa njegovu "superiorniju" poziciju. Na Sudnjem Danu, samo će djela vrijediti i dobre žene će ići u Raj a loši muškarci u Pakao. Ko je onda bio superiorniji? Kao što možete vidjeti, u finalnoj analizi, svaka debata o statusu rase ili vrste je beskorisna. Iz ranije spomenutih ajeta u ovom članku, čitaoc će se sjetiti da, prema Kur'anu, Bog će suditi ljudima i vanzemaljcima na osnovu njihovih djela i nagraditi ih srazmjerno. Mnogi ljudi će biti poslani u Pakao za svoja loša djela. U isto vrijeme neki vanzemaljci će biti nagrađeni za svoja dobra djela. Ko će onda biti superiorniji- čovjek nevjernik ili vanzemaljac vjernik? Odgovor je očigledan. Prema tome, kakva je korist u debatiranju oko toga? Status stvorenja je vezan za njegovo moralno ponašanje. Sura 95:4-5 kaže, "Doista smo Mi stvorili čovjeka u najljepšoj formi, a onda ga u najniže nizine vratili." (58)

rn

Islam i geocentrični univerzum

rn

Pusta želja protivnika vjere je da će otkriće vanzemaljaca uništiti kredibilitet religije. U slučaju Islama, kao što osoba može vidjeti iz ove diskusije, to će teško biti rezultat takvog otkrića. Naprotiv, takvo otkriće bi zapravo potvrdilo istinu u Kur'anu o vanzemaljskom životu, i ojačalo poziciju Muslimana. Vizija Islama je doista univerzalna religija. Daleko je od isključivosti Judaizma ("Mi smo Božiji Odabranici"). Doista je šteta da je slika svih religija poljuljana zbog Krščanske crkve- i odnosa prema Galileju, koji je sa pravom doveo u pitanje njihova mišljenja o geocentričnom univerzumu, u kojem je Čovjek Centralna Figura u Božijem stvaranju, i živi na planeti oko koje se cijelo stvaranje okreće.

rn

Kur'an nam nudi sliku našeg mjesta u univerzumu koja je dosta drukčija.. U Suri 40:57, Bog kaže, "Posigurno je stvaranje nebesa i zemlje veća stvar od stvaranja čovjeka: ali večina ljudi ne shvata." (59) Komentari: Yusuf Ali, "Čovjek je mali dio stvaranja. Zašto bi on trebao biti toliko ego-centričan?" (60) Nijedna posebna rasa ljudi nije odabrana da bude isključivi vlasnik istine. Sura 16:36 nam govori, "I Mi smo doista svakom narodu slali poslanika, (sa naredbom), "Služite Boga, i iskorijenite zlo": od ljudi su neki koje je Bog uputio, i drugi koji su zalutali. Pa putuj po zemlji da vidiš kraj onih koji su nijekali Istinu." (61) Prema nekim predajama od Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem), 124,000 poslanika je došlo na ovaj svijet, kroz mnoge epohe širom svijeta. Nijednom narodu nije bio zabranjen pristup Istini. Čak i na zemlji, uputa nije priuštena samo ljudima, nego i Džinnima koji žive na ovoj planeti sa nama- 6:130: "(Onda će On reći): "Džinni i ljudi! Zar vam između vas nisu dolazili poslanici koji su vam dostavljali moje Objave i upozorenja na ovaj dan?" (62) .Božije blagodati, prema Islamu, nisu ograničene na stanovnike zemlje jer je On,"…Gospodar nebesa i Gospodar zemlje, Gospodar svijetova" (45:36). (63) Ljudima su dostavljane Knjige Objave također, od kojih je Kur'an posljedna. O samom Kur'anu, rečeno nam je u ajetu 43:4, "On je kod Nas u Glavnoj knjizi, veličanstven i pun mudrosti." (64) O drugim planetama, Bashir-ud-din Mahmood kaže, "Na osnovu Ibn Abbasova (radiallahu anh) tumačenja ajeta 65:12, mi možemo reći da stanovnici tih svjetova moraju imati svoje religije i Svete Knjige. One sve dolaze od istog "Visokog Izvora" objava odakle je potekao i Časni Kur'an za nas ovdje na Zemlji. Očiglednoje iz Časnog Kur'ana " (tj. 43;4.Sve Knjige potiču iz Glavne Knjige kod Boga). (65) Prvi ajet Kur'ana počinje sa, "Hvala Allahu Gospodaru svjetova." (66)

rn

Da zaključimo, dok Kur'an spominje da čovjek ima odlikovanu poziciju na zemlji, (2:30- "I kada je tvoj Gospodar rekao anđelima: "Ja ću na Zemlji stvoriti namjesnika.""; (67) 2:34- "Mi smo rekli anđelima: "Poklonite se Ademu…"" (68) 95:4- Mi smo stvorili čovjeka u najboljoj formi." (69)) ipak u univerzumu postoje druga odlikovana Božija stvorenja (17:70). Ljudi su mali dio Božijeg stvaranja (40:57). Kada se ružno ponašaju, nižeg su statusa od najnižih (95:5). Spasenje nije rezervisano samo za neke ljudske rase, nego za sve ljude i stvorenja širom kosmosa. Postoji grandiozna sudbina isplanirana od Boga za sve njih. Svi ljudi kao i vanzemaljci koji slijede Božiju uputu na svojim planetama, biti će nagrađeni (19:96)."…Allaha slavi sve što je na nebesima i na zemlji…"(24:41). (70) Svi će se Njemu vratiti. Kako je udaljena Islamska vizija univerzuma od geocentrične vizije istoga!

rn

Zaključak – "tajna" koja čeka da se otkrije

rn

Ako Kur'an tako eksplicitno tvrdi postojanje živih organizama u univerzumu (42:29), mi bi pretpostavili da su Muslimani večinom svjesni činjenice da Kur'an spominje vanzemaljce. Nažalost to nije tako sa Muslimanima. Znatan dio Muslimana nema pojma da takva informacija postoji u njihovj Svetoj Knjizi. Ja sam citirao nekoliko učenjaka u ovom članku, koji su komentirali na ajete u vezi sa vanzemaljskim bićima.. Među njima su Yusuf Ali i Muhammad Esad, čiji radovi su poznati širom svijeta. Allama Šabbir Ahmad Usmani je bio ugledna ličnost u Oslobodilačkom Pokretu Pakistana. Svi ti učenjaci su pripadali glavnom tijelu Muslimana. Pa, bar su, Muslimanski učenjaci svjesni informacija u Kur'anu o vanzemaljcima. Ipak, ima učenjaka koji nemaju nikakve predstave o ovom predmetu. Začuđujuće, čak ni Maurice Bucaille, čija brilijantna knjiga, Biblija, Kur'an i Nauka je vrlo podrobna u naučnim činjenicam au Kur'anu, potpuno izostavlja ovu temu o vanzemaljcima.

rn

Koliko su prvi Muslimani bili svjesni, o postojanju vanzemaljaca, ili ajeta Kur'ana o ovoj temi? Bašir-ud-Din Mahmood piše, "Ideja da postoji život na drugim mjestima u univerzumu, je uzeta iz hadisa Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem) kada je rekao Muslimanima, "Kada sjednete u namazu i u Ettehijatu proučite: "Mir neka je na nas i na dobre Allahove robove"  vi zapravo šaljete selam na sve dobre ljude na Zemlji i na nebesima. " To jasno podrazumjeva svaka vrsta ljudi, dobrih i loših,  živi na drugim svjetovima kao i na našoj Zemlji." (71) On također piše, obračajući se na Risail od Imam Gazalije, "Prema Imam Muhammad Gazaliji (11to Stoljeće), ljudi u nekim od ovih planetarnih svjetova su naučili da putuju i komuniciraju jedni sa drugima." (72)

rn

Sluačaj sa Ibn Abbasom je vrlo interesantan. On je bio jedan od Poslanikovih drugova i njegov biži rođak. Poslanik (sallallahu alejhi ve sellem) se molio Bogu da podari Ibn Abbasu osobito razumjevanje Kur'ana (73), i on je kasnije postao jedan od najvećih tumača Kur'ana. Maulana Maududi pišući u njegovom djelu Tafhim-ul-Quran, kaže da, "Ibn Abbas (radiallahu anh)…je vjerovao bez sumnje da u univerzumu postoje mnoge planete kao Zemlja. …On nije samo poučavao da su takve zemlje nastanjene inteligentnim bićima nego da su njihovi stanovnici isti kao stanovnici na našoj Zemlji. On je otišao čak dotle da je rekao da oni mogu imati Poslanika kao što je naš Poslanik, i Adema kao što je naš Adem, i Nuha kao našeg Nuha, iIbrahima kao našeg Ibrahima, i Isaa kao našeg Isaa (Allahov mir neka je na sve njih)." (74) Znanje o postojanju vanzemaljaca i njihovom spominjanju u Kur'anu, bilo je prisutno među Muslimanima od prvih dana Islama!

rn

Ima još nešto o Ibn Abbasu. On nije na sve strane pričao o svojim mišljenjima u vezi vanzemaljaca. Radije, on je bio dosta tajnovit u vezi te stvari. Razlog tome je bila njegova bojazan da bi njegove ideje mogle zbuniti ljude. Zapravo, on se bojao da bi ljudi mogli doći u opasnost da postanu nevjernici ako bi počeli takvo što nijekati, jer sam Kur'an o tome govori. Možda su takve iste strepnje navele kasnije Muslimanske učenjake da izbjegavaju diskusiju na tu temu, pa tako danas, mnogi Muslimani nisu svjesni da je Islamu tema vanzemaljaca poznata od početka. Ali vremena su drukčija danas. Čovječanstvo je napredovalo u mnogim tehnološkim i prirodnim znanostima. Nedavna otkrića planet izvan sunćevog sistema, leda na mjesecu (75), mikroba dduboko ispot zemljine površine i oko podokeanskih gejzira (76) ,vode na suncu (77) i mnogih drugih fantastičnih otkrića pripremaju pozornicu za veliko finale. Javnost je psihički pripremljena da uskoro čuje vijest o otkriću života izvan zemlje.

rn

U zadnjem vremenu, Muslimani su propustili zlatne prilike za propagiranje njihove vjere narodima svijeta. Naprimjer, Kur'an spominje širenje univerzuma. Ovaj fenomen je otkriven tek 929g. Da su Muslimani upoznali svijet o toj Kur'anskoj činjenici prije tog otkrića mogli su ostvariti veliki uticaj na nemuslimanski svijet. Mogli smo pokazati svijetu snagu, čudo, Kur'ana. Naravno, čak i danas, čudo postoji da Kur'an spominje širenje univerzuma, ali nemuslimani imaju skolonost da kažu, "Sad nam to kažete, nakon što je nauka već to otkrila! Vi sigurno podešavate značenja Kur'anskih rečenica da bi odgovarale vašim željama."

rn

Danas, dok stojimo na pragu najvećeg otkrića u ljudskoj povijesti, mi Muslimani bi se trebali zapitati, "Zar nije došlo vrijeme da se Ibn Abbasova "tajna" napokon predoči cijelom svijetu?" Jeste, vrijeme je davno sazrijelo. Neka svijet sazna, prije nego to sam otkrije, da prije 1400 godina u pustinji Arabije, poslanik je primio Objavu koja spominje postojanje vanzemaljskog života širom nepreglednih nebeskih tijela u kosmosu, i predskazuje da će ljudi jednoga dana doista otkriti vanzemaljce.

rn

Kur'an sadrži mnoge izjave koje se tiču nauke. Nema razloga da vjerujemo da je Kur'an već ponudio sve svoje naučne tajne i kako ulazimo u novo stoljeće, možemo biti sigurni da će Kur'an biti aktuelan i pomočnik da se rasvjetle naučne misterije naše epohe.

rn
rn

 

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme