Një vërejtje serioze për njëfar Dedë Palokaj rreth Illyricum Sacrumit


Një portal i kishës katolike të Kosovës me emrin drita.info, paska marrë zbulimete mia arkeologjike nga Epoka e Bronzit, dhe të njëjtat i paska paraqitu si zbulime tëdikujt me emrin Dedë Palokaj. Pyetje për publikun: Kush është ky Dedë Palokaj? Këtëpyetje e bëjë për shkak se unë nuk i njoh njerëzit për kah pamja apo nacionaliteti, porpër kah veprat. Në këtë kontekst, hasa në një vepër të tij e cila quhet hajni. Çfarëmendoni ju se duhet bërë me hajnin, ose kur hajni kapet me pelë për dore?Kur dikush zbulon diçka dhe e boton atë, tjetri nëse do, mund t’i referohet atij zbulimi, të ofroj plotësime, përmirësime, dhe ta përparoj atë. Mirëpo, dikush me emrinDedë Palokaj paska marrë fotografitë e mia dhe po u shet përralla publikut, ani psepubliku jo vetëm shqiptarë por edhe shumë tjerë nëpër botë, e dijnë kush është zbuluesii atij guri (Illyricum Sacrumit). Kjo nuk do kurrfarë komenti. Dedë Palokut i paska penguar autori i këtij zbulimi dhe qenka munduar t’i shes dikujt përrallat e tij. Kjo është papërgjegjësi dhe hajni klasike. Unë e pyes këtë Palokun: Me leje të kujt ti i merrzbulimet e tjetërkujt dhe i paraqet si tuajat? A e din se kjo është vepër penale, edënueshme sipas ligjit mbi mbrojtjen e së drejtës së autorit? Ti, duke u bazuar nëvetveten tënde, sikur shumica e popullsisë së Kosovës, do të thoshin: Pse, a vjen erasundim i ligjit kund në Kosovë, a? Por ke parasysh këtë: zbulimi im është botuar sipunim në anglisht në disa vende të botës dhe sa njeriu ka qasje në të. Revista tëndryshme profesionale si Journal of Environmental Management and Tourism ma kanë kërkuar ta botojnë me leje, e jo si Paloku të vjedh të mundohet t’i shes dikujt përralla.

Kush është ky Palok? Çfarë kuptimi ka ky në botën shkencore? Apo, puna e tij prej hajniështë e njohur vetëm tek ata shqiptarë që janë hajna si ky? Nëse të gjithë këta mendojnëse dijnë diçka, atëherë le të përballen me studiues ndërkombëtarë dhe të botojnë jashtë,nëse kanë bythë.Sa për informim të opinionit, unë vazhdoj të paraqes punime për zbulimet e mianë konferencat ndërkombëtare. Njëra do të mbahet në Universitetin Namur të Belgjikës,kurse tjetra në Joensuu të Finlandës. Nëse Palokët, Malokët dhe hajnat e Kosovëspretendojnë se dijnë diçka nga arkeologjia dhe trashëgimia ilire, le ta provojnë atje ekspertizën e tyre, e kur të vërehet se si këta vjedhin, atëherë edhe publikut shqiptarë ndoshta do t’u hapen sytë nga dëmi që shkaktojnë këta debillë.

Paloku pos që paska vjedhur pa leje, qenka munduar të llap diçka rreth atyresimboleve që i kam zbuluar unë. Së pari, artefaktin e paska shënuar si të shekullit I-IV tëEpokës së Re. Ai nuk e di se vendi ku e kam zbuluar unë është i Epokës së Bronzit (3 6001 200) para Epokës së Re, çka është vërtetuar me shumë materiale të testuara nëpërlaboratore si pjesë qypash, gurë të gdhendur, dhe copa enësh. Së dyti, ai nuk e di pse ailokalitet arkeologjik i brozit gjendet në kodër. Kjo është për shkakun se deri me ardhjene pushtuesve romakë, Rrafshi i Dukagjinit ka qenë liqen, dhe vendbanimet ilire nëperëndim të Kosovës kanë qenë rrëzë atij liqeni. Në Istog, Klinë dhe në tërë Rrafshin eDukagjinit deri në Prizren, mos kërkoni mbetje arkeologjike para Epokës së Re sepse atonuk gjenden. Romakët e pushtuan Dardaninë në shekullin II para Erës së Re, ose dikundërmjet viteve 160-150, dhe e kolonizuan. Në kohën e ardhjes së romakëve, fusha ePollogut në Maqedoninë e sotme dhe Rrafshi i Dukagjinit (që të dyja territore tëDardanisë në atë kohë) ishin të mbushura me ujë, ose ishin liqene. Ushtria romake, përnevoja të bujqësisë, kanë hapur një kanal të madh përtjej Gostivarit, dhe një tjetër në Vermicë, ku  është bërë  derdhja e ujit nga liqeni dhe krijimi i tokës pjellore. Buzë liqenitku shtrihet sot Rrafshi i Dukagjinit, disa kilometra larg ku e kam zbuluar IllyricumSacrumin, po në të njëjtin pozicion ose lartësi mbidetare rrëzë kodrave, vërehet një llojmuri me disa kunja të cilët kanë shërbyer për lidhjen e anijeve. Kjo shkaktonte habi nëmesin e disave të cilit e vërenin se janë struktura sikur në portet detare, por shprehninhabinë se çka u janë dashur këto banorëve të atëhershëm në një terren tokësor, dukemos ditur Rrafshi i Dulagjinit ishte liqen që është tharë nga romakët për tokë bujqësore.E treta, gjatë sundimit romak, vendbanimet fillojnë të shtrihet edhe në zonat ku ishteliqeni, pra në Rrafshin e Dukagjinit. Këtë e vërtetojnë edhe zbulimet arkeologjike që ipërkasin shekujve I deri në IV të epokës së re. Disa nga këto gjetje nga terrenet mëpjellore, i ke në shtëpinë e kulturës së Istogut. Në një shkresë mbivarrore të gjetur,shkruar VIATOR dhe disa shkronja latine. Pra, ka dëshmi se romakët e sollët shkriminlatin në Dardani praj shekullit I deri në të IV-in. Siç e dini, dhe siç u kanë treguarvazhdimisht në shkolla fillore, ilirët nuk kishin shkruar histori të tyre sepse nuk kishinshkronja. Mirëpo, ilirët e kishin shkruar shumë më herët historinë e tyre me gjuhën esimboleve. E këto simbole i gjëjmë kryesisht në terrenet rrëzë maleve të Rrafshit tëDukagjinit ose buzë liqenit ku kanë jetuar ata. Jam munduar kot të gjëjë diçka tëshkruar nga ilirët në këto treva, por e tëra çka ekziston, dhe jo pak, është vetëm gjuha esimboleve si Illyricum Sacrum, Lulija, Luljeta, e shumë e shumë simbole tjera. Gjatë sundimit romak (shek. I-V i epokës së re) kur vendbanimet u shtrinë edhe ne terrene tërafshëta të Rrafshit të Dukagjinit, hyjnë përdorim shkronja latine. Për gjetjet e tilla meshkronja latine, kërkoni në lokalitetet Istog, Klinë, Pejë, Gjakovë, Therandë, e deri nëPrizren, ndërsa për simbolet më të lashta të ilirëve në fshatrat e Pogurit, osevendbanimet ilire përgjatë liqenit.Paloku qenka mundur që të gjitha simbolet e zbulimeve të mia t’ia adresoj Biblës, katolicizmit, Jezu Krishtit dhe Vatikanit. Kjo është për keqardhje të madhe, por meqenëse Paloku s’di gjë, nuk qon kurrfarë peshe pos që mund t’i bëjë përshtypje ndonjë shqiptar siç është ai vetë. Unë zbulimet i kam bërë publike dhe i kam ofruarbashkëpunim kujtdo. Secili ka mundur, dhe mundet, të ofroj kontributin e tij qoftë nëformë analize kritike, promovimi, plotësimi, qoftë edhe në ofrimin e interpretiminalternativ. Për shembull, së pari ofron një kronologji të asaj ngjarje ose zbulimi, kush eka bërë, ku e ke parë ose lexuar, e shënon edhe referencën e saktë, e pastaj mund të thuash se, po, ky është Ylli i “Davidit”  se ky paraqet Jezusin ose kopilin e çifutëve të cilitne të krishterët i besojmë, e jo ashtu si debill ta vjedhësh zbulimin e ta paraqesësh sizbulim tuajin. Më e keqja është se ai zbulim në shumë pjesë të botës njihet si imi,prandaj çka po mundohesh të na shesish ti, o Palok?Pos që nuk paska pasur fytyrë ta vjedh punën tanimë publike edhe në shumëpjesë të botës, Paloku e paska shkretuar me “interpretimet” e veta. Simbolin e Illyricum Sacrumit e paska quajtur Ylli i Davidit. Le të merret vesh me çifutët për të vërtetën ekëtij “ylli.” Unë moti i kam futur brinat me çifutët rreth këtij simboli me qëllim që t’i shpalli hajna, por ata zyrtarisht e pranojnë se nuk është simbol ekskluziv i tyre por ihuazuar nga të tjerët. Në qoftë se Paloku ka mend dhe ekspertizë për ta bërë të Davidit,atëherë le të urdhëroj, sepse unë e kam botuar si punime në gjuhën angleze jashtë, dhe askush deri më sot nuk po është në gjendje të dalë ta mbroj Yllin e “Davidit.” Po ashtu, punimin e radhës e kam dorëzuar për konferencën në Belgjikë dhe Finlandë, ku në mestjerash kam sfiduar studiuesin më të sikatur ose babain e Lules së Jetës, çifutin DrunvaloMelchizedek. Po ti kush je, o Palok? Kush të tha ty se Luljeta është “Roseta?”

Sigurisht Vatikani, sepse emri Rosa është italisht, që do të thotë trëndafil. Edhe në anglisht Rosedo të thotë trëndafil. Qyteti i Portorozhit në Slloveni e ka mbishkrimin edhe në italishtPortorose –  Porti i trëndafilave, emër që i ka mbetur që nga koha kur ishte nënsundimin e Republikës së Venedikut. Lulija e Luljeta nuk janë emra latin e italian, a e kuptove o Palok? Unë po i bëjë thirrje italianëve tuaj t’i sfidojnë zbulimet e mia, dhenëse janë gjendje, le t’i paraqesin si të tyre. Po ti me çfarë arsye lufton për ta me pronën e tjetërkujt ose timen? Kush po jep këtë leje ty? Çka ke dashur të thuash me ato citatenga Bibla dhe për Jezu Krishtin të cilat i ke shoqëruar me zbulimet e mia? A e din ti seunë moti i kam hulumtuar dhe shkërdhyer ato gjëra të Biblës dhe të Jezu Krishtit? A edin kur janë trilluar me shkrim gjërat për Jezu Krishtin? A e din se ai nuk ka ekzistuarfare në formën që e paraqet Bibla, por është komplet interpretim astrologjik? Si figurëhistorike, ai ka ekzistuar si rezultat i dhunimit të Marisë nga një ushtar romak me emrin Julius Pantera. Më tutje, ti kishe shkruar aty diçka për besimin fetar të iliro-dardanëvedhe të tërin ishe munduar të lidhësh për Bibël e Jezu Krisht. Kjo është e papranueshme.Çka ke të bëshë ti me trashëgimi iliro-dardane kur je i ardhur në Kosovë, sikur çdokatolik tjetër, nga Shqipëria pas lufërave austriako-turke (1789-1839)? Çka ka të bëjë fejakatolike shqiptare me trashëgimi iliro-dardane kur katolikët si ti i ka krijuar Venedikugjatë sundimit të Shqipërisë dhe një pjesë të Malit të Zi? Pse nuk ka vendbanimekatolike shqiptare në Maqedoninë Perëndimore ose Shkup? Sepse, ato territore i morënshqiptarët islam. Pse nuk ka venbanime katolike shqiptare kah Shqipëria jugore dhe Greqia verilindore, por shqiptarë ortodoks dhe islam? Sepse, shqiptarët ortodoks ukrijuan gjatë sundimit grek dhe sllav, ndërsa ata islam gjatë sundimit osman. Venedikunuk kishte sundim në Kosovë dhe Maqedoni, por në Shqipërinë perëndimore dheveriore prej nga ke ardhur edhe ti në Kosovë pas luftërave austriako-turke. Fitorja eosmanëve (turqve dhe shqiëptarëve islam) të solli ty në Kosovë. Jo që je në tokë të huaj, por po bëhesh argat i Italisë. Pse s’po shkon atje ku ta ka “çliruar” territorin Venediku,por erdhe këtu në Kosovë të “pushtuar” nga turqit?


Fare në fund, meqenëse i kam mërzi hajnat, mos vidh tjera herë sepse me detyron me t’nxanë e me t’i dhanë do shpulla gojës!

Sa për Jezu Krishtin, po të sjellë vetëm njëdokumentar që vërteton se ai për të cilin flitet në Dhiatën e Re të Biblës, është karakterarstrologjik, e jo person, pra mbushu mend një herë rreth të vërtetës rreth krishterimitdhe Jezu Krishtit: https://www.youtube.com/watch?v=ljRKhZ81aqY  * * *
 
P.S.:Dedë Palokaj punon në qendrën për mbrojtjen e monumenteve historike tëKosovës. Në kalanë e Vushtrrisë ai kishte angazhuar punptorë të tjeshtë me kazma

(tërrnakopa) dhe shati për të bërë “gërmime arkeologjike”

, të cilët e gërryenin tokënsikur me rastin e hapjes së ndonjë themeli për shtëpi apo kanali të ujitjes. Kur njëarkeolog shqiptar nga Turqia i pyet se ku janë njerëzit kompetent për gërmim dhe psenuk i kanë mjetet e posaçme për këtë punë (mistriat, brushat, sitat për shoshitjen ematerialit), ata i thotë: “Janë në kafene, t’u pi çaj.” Aty kishte takuar edhe Dedën si“arkeolog kryesor.” Prandaj, është mësuar Deda të shkruaj nga kafeneja edhe për Illyricum Sacrumin. Pse nuk po shkruan ai se çka ka zbuluar në Vushtrri duke pi nëkafene? Si mund të jetë ky person i papërgjegjshëm në qendrën për mbrotjen e trashëgimisë kulturore të Kosovës kur zbulimet e mia mundohet t’i paraqes si të vetatdhe t’i bëjë lajka Biblës, Krishtit, dhe Vatikanit?Prishtinë 1 shkurt 2015https://www.academia.edu/10475540/Nje_verejtje_serioze_per_nje_far_Dede_Palokaj_rreth_Illyricum_Sacrumit


RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme