QIEJT SHPALLIN LAVDINË E PERËNDISË

Teleskopi Hapësinor James Webb, observatori kryesor hapësinor i NASA-s i dekadës së ardhshme, u nis me sukses në mëngjesin e Krishtlindjeve - 25 dhjetor 2021.

 

Teleskopi Hapësinor James Webb (JWST), është observatori më i sofistikuar dhe më kompleks i ndërtuar ndonjëherë. Meqenëse drita nga yjet më të hershëm është shtrirë nga zgjerimi i universit mbi 13 miliardë vjet, ne kemi nevojë për instrumente që punojnë në dritën infra të kuqe, të cilën ne mund ta ndjejmë si nxehtësi, për të parë në fillimet e universit tonë. JWST është aq i ndjeshëm sa mund të zbulojë teorikisht gjurmët e nxehtësisë së një grerëze në distancën e hënës.

JWST do të hetojë gjithashtu atmosferat e planetëve rreth yjeve të tjerë për të kuptuar origjinën e tyre dhe banueshmërinë e tyre të mundshme nga krijesat e gjalla; dhe kur të gjenden prova të jetës, disa njerëz do të mërziten shumë.

Shkencëtarët gjithashtu presin të përdorin aftësitë e tij më të avancuara për të studiuar atmosferat e planetëve të largët me shpresën se mund të zbulohen shenja të jetës.

Kur inkuizicioni e dënoi Galileon për shkrimin se toka mund të mos ishte qendra e sistemit diellor, Kisha Katolike Romake po mbështeste filozofinë dhe shkencën e botës greko-romake sepse dukej se mbështeste idenë fetare se toka, jeta në përgjithësi dhe jeta njerëzore në veçanti, duhet të jetë qendra e botës së Zotit.

Pothuajse dhjetë vjet më parë, botimi i 11 janarit 2012 i revistës Nature raportoi se një studim duke përdorur mikrolensimin gravitacional sugjeron se pothuajse çdo yll në galaktikën tonë ka të paktën një planet që e rrethon. “Dikur mendonim se Toka ishte unike në galaktikën tonë”, tha Daniel Kubas, një autor kryesor i gazetës. "Por tani duket se ndoshta ka miliarda planetë me masa të ngjashme me Tokën që rrotullohen rreth yjeve në Rrugën e Qumështit."

Llogaritjet e tjera, të publikuara në revistën shkencore, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (Science Daily, 18 mars 2015) tregojnë se miliarda yje në Rrugën e Qumështit do të kenë një deri në tre planetë në zonën e banueshme, ku ka potencial për ujë të lëngshëm dhe ku mund të ekzistojë jeta. Siç thotë Kurani: “...Ne bëmë nga uji çdo gjallesë. A nuk do të besojnë atëherë?"

Ne arrijmë në përfundimin se yjet orbitohen nga planetët si rregull, në vend të përjashtimit, tha ekipi.

Kjo do të thotë se jeta, e cila u ngrit në fillim të historisë së planetit tonë, është shumë e përhapur në galaktikën tonë. Vetëdija, inteligjenca, krijimi i mjeteve, përdorimi i gjuhës, format e jetës janë shumë më të rralla, pasi u desh 99% e historisë së Tokës që forma të tilla të lindnin në Tokë. Pra, nëse ka shumë miliona planetë të ngjashëm me Tokën, duhet të ketë shumë mijëra planetë të banuar nga krijesa inteligjente. Ne nuk jemi vetëm.

Disa udhëheqës fetarë do ta kundërshtojnë këtë ide, sepse besojnë se njerëzit janë në qendër të shqetësimit të Perëndisë. A nuk mëson Tora se njerëzit janë krijuar sipas shëmbëlltyrës së Zotit? Si Rabin do të thosha PO! Sigurisht; por imazhi i Zotit nuk i referohet një forme fizike, sepse Zoti nuk ka një trup dhe nuk mishërohet, ose rimishërohet si avatar, në një qenie fizike.

Imazhi i Zotit i referohet një dimensioni shpirtëror; kombinimi i vullnetit të lirë, zgjedhjes morale (pema e njohjes së së mirës dhe së keqes), krijimtarisë artistike dhe aftësisë shpirtërore për të përjetuar frikë dhe mprehtësi fetare (Talmud Tora). Kjo mësohet qartë në rrëfimin biblik të Adamit, Evës dhe Pemës së Njohurisë Morale.

Eva duhet të marrë meritën që njerëzit të bëhen më shumë si Zoti, i cili njeh të mirën dhe të keqen. (Zanafilla 3:5) Nëse do të ishte vetëm nga Adami, Homo Sapience mund të kishte mbetur në një gjendje natyrore (Kopshti i Edenit) për qindra mijëra vjet, si speciet që jetuan para nesh. Ajo që na bën njerëz nuk është përdorimi i mjeteve; shumë specie përdorin mjete nga shimpanzetë deri te sorrat.

Por në planetin Tokë, vetëm njerëzit e dinë, shumë më përpara, se një ditë do të vdesim: (Zanafilla 3:3) dhe vetëm njerëzit përfshihen në varrime rituale fetare që përgatisin shpirtin e vdekur për një jetë të ardhshme. Vetëm njerëzit vishen për arsye modestie (Zanafilla 3:7). Vetëm njerëzit përpiqen t'i shpëtojnë përgjegjësisë për shkeljet e tyre morale duke fajësuar të tjerët. (Zanafilla 3:12)

Kur ndeshemi me krijesa inteligjente nga planetë të tjerë, ato gjithashtu do të kenë të njëjtat vlera fetare. A do të kenë speciet inteligjente në planetët e tjerë një Kur’an dhe një Tora?

Nëse do të preferonit të jetonit një jetë amorale si mbi 600 speciet dhe nënllojet e primatëve; pastaj fajëso Evën dhe nënën tënde që të kanë thënë herë pas here të sillesh vetë (Eva do të thotë jetëdhënëse morale, d.m.th. 'supermami' shih Zanafilla 3:20)

Si Rabin reformator, nuk kam asnjë dyshim se kur jemi në gjendje të komunikojmë me inteligjencën jashtëtokësore, do të zbulojmë se, ashtu si njerëzit, ata të gjithë kanë fe dhe forma të ndryshme arti dhe muzike. Ata që besojnë se feja e tyre është e vetmja e vërtetë, do të përjetojnë një tronditje të vërtetë.

Kjo nuk është asgjë e re për ata që studiojnë me besnikëri mësimet biblike dhe kur’anore se Zoti i Gjallë krijoi të gjithë universin për të qenë i favorshëm për evolucionin universal të jetës. Zeburi i Davidit thotë: “Mbretëria jote është një mbretëri e të gjitha botëve; dhe sundimi juaj është për të gjitha brezat.” (Zebur- Psalmet 145: 13)

Ndoshta kjo është arsyeja pse hebrenjtë dhe muslimanët janë kaq të hapur për të mësuar rreth zbulimeve të reja shkencore. Gjatë mesjetës, teologët e krishterë pranuan pikëpamjen greke të universit të përqendruar në tokën Ptolemeike për universin si një të vërtetë universale absolute. Inkuizicioni katolik madje ndëshkoi ata që guxonin të shprehnin ide të tjera. Disa të krishterë ende mendojnë se qeniet njerëzore duhet të jenë në qendër të mirëfilltë të krijimit të Zotit.

Kështu, edhe në Amerikën e sotme, shumë të krishterë shmangin të mësuarit rreth zbulimeve të reja shkencore. Sipas një studimi (shkurt 2015) "Kuptimet fetare të shkencës", midis anëtarëve të feve jo të krishtera; 42 për qind e hebrenjve dhe 52 për qind e muslimanëve, budistëve dhe hinduve (të marrë si grup) janë dy herë më të interesuar për të reja shkencore. zbulime krahasuar me vetëm 22 për qind të ungjillorëve protestantë.

Në tetor 1995 u shpall zbulimi i planetit të parë që rrotullohet rreth një ylli tjetër të ngjashëm me diellin. Në 26 vitet në vijim janë vërejtur më shumë se 4000 ekzoplanetë shtesë.

Siç thotë Kur'ani: "Me të vërtetë në qiej dhe në tokë ka argumente për ata që besojnë". (45:3) Dhe i Dërguari David thotë: “Qiejtë shpallin lavdinë e Perëndisë. Universi shpall veprën e dorës së Zotit.” (Zebur- Psalmet 19:2)

Ndryshe nga dënimi i Galileos nga inkuizicioni katolik, asnjë astronom musliman apo çifut nuk u dënua ndonjëherë nga një inkuizicioni musliman apo hebre, sepse hebrenjtë dhe muslimanët nuk kishin kurrë një institucion si inkuizicioni.

Kur'ani shpall vazhdimisht: "Çdo gjë që është në qiej dhe në tokë e lartëson Allahun" (Kur'an 57:1, 61:1, dhe 64:1) dhe Zeburi i të Dërguarit David, Mbretit të shteteve të Izraelit; "Qiejtë shpallin lavdinë e Perëndisë." (Zebur i Davidit- Psalmi 19:2)

Zohar, libri qendror i misticizmit hebre, thotë se ka 12,000 botë. (2:196a) Dhe Kur'ani thotë: "Ne nuk të kemi dërguar vetëm si bekim për të gjitha botët." (El-Enbija 107). Komentatorët muslimanë thonë se kjo i referohet 18,000 botëve të krijuara nga Allahu. Bota jonë është një prej tyre. (Mir'at-e-Kainat, vëll. 1, fq. 77)

 

Përktheu: N. Ibrahimi

 

Burimi:

Rabbi Allen S. Maller, The Heavens Declare the Glory of God,  ISLAMICITY  26.12.2021, në: https://www.islamicity.org/79785/?referer=ecast

 

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme