TOKA E PREMTUIAR NUK ËSHTË DIZAJNUAR PËR NE

Këto ditë opinioni ynë ka reaguar shumë seriozisht, ndonëse me një dozë humori, ndaj deklaratës së Presidentit të Republikës së Kroacisë, Zoran Millanoviq, në të cilën ai ka shprehur qëndrimin e tij për ndryshimet e ardhshme në BeH. Një pjesë e deklaratës është në fakt një koment racist “së pari sapun, pastaj parfum”. Kur në disa periudha të mëparshme kemi marrë komente të tilla nga zyrtarë të lartë politikë, pyesja veten pse reagonim fare? Dhe më e rëndësishmja, si? Nuk kishte shumë kuptim për mua atëherë t'i tregoja dikujt se komenti i tij ishte racist, sepse, jam i sigurt, ai e di atë. Megjithatë, për të demaskuar prirjet raciste të zyrtarëve të lartë politikë, është shumë e rëndësishme të dish t'i njohësh dhe të artikulosh kuptimin e tyre. Në të njëjtën kohë, njeriu nuk duhet të bjerë në grackën e "justifikimit" sepse përmbush plotësisht funksionin e kontrollit të racizmit - shpërqendrimit, ajo që ju pengon të bëni punën tuaj, dhe në këtë rast është ndërtimi i një shteti civil funksional të të gjithë qytetarëve të tij. Kjo është arsyeja pse reagimi është i rëndësishëm, veçanërisht pasi duhet mbajtur gjithmonë parasysh se racizmi ka një shënim shumë të qartë kontrolli.

Është e nevojshme t'i quajmë gjërat me emrat e tyre të vërtetë, por të mos lejojmë që qëllimi ynë parësor të jetë reagimi, por të kuptojmë pse duhej thënë fare diçka e tillë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për shkak të mjedisit tonë në të cilin racizmi dhe praktikat islamofobike brenda kornizës politike evropiane po rriten me një ritëm alarmues. Ka kaluar më pak se një dekadë midis deklaratave publike politike parazgjedhore për muslimanët e papërshtatur në Evropën Perëndimore dhe veprimeve të policisë së qeverisë që synojnë muslimanët në disa vende evropiane. Dhe e gjithë kjo po ndodh pavarësisht përpjekjeve të grupeve dhe individëve për të tërhequr vëmendjen e publikut të gjerë evropian ndaj pasojave të tregimeve të tilla që u japin forcë ideologëve racistë/islamofobikë, dhe politikave që i përjashtojnë muslimanët nga koncepti i shtetësisë dhe programet e qeverisë.

Zhvillimi i situatës tregon se ka segmente kyçe me të cilat përkrahësit e respektimit të ideve të lirive dhe të drejtave të njeriut, si dhe muslimanët, nuk mund të merren në mënyrë adekuate. Për shembull, zhvillimi i situatës na bën të pyesim nëse korniza politike evropiane është krijuar në mënyrë që dikush nga një pozitë muslimane e pakicës të mund të marrë pjesë në të njësoj si musliman? Ose është formësuar në mënyrë që nën pjesëmarrjen politike, megjithatë, priten vetëm sjellje të caktuara që plotësojnë modelet e dhëna në një shkallë shumë uniforme, që nënkupton një ndarje në "të mira" dhe "të këqija", "të lara" dhe "të palara". Kjo çon në standardet e përjashtimit të të gjithë atyre që vlerësohen si "të këqij" - muslimanët (dhe) njerëzit nga geto etj. Është e vështirë të përballemi me idenë e zhvillimit të një modeli ndaj muslimanëve që në të gjitha manifestimet e tij na kujton fuqishëm politikat raciste që kanë dominuar për kaq shumë kohë dhe, në një formë më të fshehtë, dominojnë p.sh. shoqëria amerikane. Është e vështirë pasi kërkon zbërthimin e atij modeli dhe një ndryshim të madh për të cilin mbajtësit e pushtetit dhe ndikimit, megjithatë, nuk do të bien dakord vullnetarisht. Kur një shtet i cili ju ka mësuar se të gjithë njerëzit kanë të drejtën e lirisë së fjalës dhe shprehjes së fesë dhe besimit vendos të kriminalizojë të drejtën tuaj për të vepruar politikisht si musliman nën një koncept të padefinuar si "islami politik", çfarë bëni ju?

Muslimanët në Evropën (Perëndimore) janë një fakt. Ata vinin kryesisht në atë pjesë të botës të bindur se mund të jetonin dhe të siguronin jetesën atje. Ata qëndruan atje dhe ndërtuan familje të bindura për idetë e lirisë së tokës së premtuar, të cilën vetë Evropa e vendosi si një kornizë vlerash për njerëzit në atë zonë. Pasardhësit e tyre, sot, po bëhen të vetëdijshëm se ai nuk është krijuar për një angazhim politik legjitim që përfshin Islamin si diçka që mund të sjellë vlera të reja. Këta njerëz sot po ndërgjegjësohen se këtu është i nevojshëm opinioni që nënkupton maturi për të reflektuar mbi ndikimin politik dhe axhendat që kanë të bëjnë me to. Nuk është vetëm një luftë e thjeshtë për të përcaktuar islamofobinë dhe praktikat islamofobike. Ky mendim është dhe duhet të jetë pjesëmarrja në proces dhe veprim politik aktiv në një sistem që përdor instrumentet e shtetit për të stigmatizuar dhe "siguruar" muslimanët si grup. Natyrisht, ndërgjegjësimi për disiplinimin dhe denoncimin e qytetarëve që drejtojnë këto procese nuk e zbut situatën. Kur një shtet - i cili ju ka mësuar se të gjithë njerëzit kanë të drejtën e lirisë së fjalës dhe shprehjes së fesë dhe besimit - vendos të kriminalizojë të drejtën tuaj për të vepruar politikisht si musliman nën një koncept të padefinuar si "islami politik", çfarë bëni ju? Një kthesë radikale si kjo kërkon një opinion jashtëzakonisht serioz që do t'i quajë gjërat me emrat e tyre të vërtetë dhe biseda të hapura në të cilat secili prej nesh do të vihet në një situatë për të thënë se çfarë është gati të pranojë për veten e tij dhe çfarë trashëgimie jemi gati të vëmë në dyshim. Cila është trashëgimia e Evropës dhe cila është trashëgimia jonë dhe çfarë jemi gati të sjellim nga këto pozita në një botë ku këto trashëgimi nuk janë të “privatizuara” dhe nuk kanë pronarë? Në atë rast, kritika dhe angazhimi politik shkojnë dorë për dore.

Në këtë pozicion, ne duhet të shqyrtojmë se çfarë do të transformojë marrëdhëniet aktuale dhe të jemi të durueshëm në këmbënguljen që të gjithë të përfshirët të dëgjohen, në mënyrë që të kemi ide të qarta për atë që ne mbështesim dhe të vendosim kushtet në të cilat mund të arrihet pjesëmarrja e plotë. Evropa "prehet dhe qëndron për. Sot këto parime thyhen, por edhe mbrohen për çështjen “muslimane”. Të gjitha këto procese duhen trajtuar shumë seriozisht, që nga përkufizimi i tyre e deri te reagimet ndaj atyre fenomeneve që nuk janë në përputhje me konventat ekzistuese, sepse përvoja jonë e dhembshme - pasojë e racizmit kulturor, dehumanizimit, stigmatizimit dhe profilizimit dhe problematizimit të "muslimanizmit" tonë - përfundimisht rezultoi në gjenocid. Të gjithë kemi shumë për të mësuar nga kjo. Kjo është arsyeja pse ne nuk duhet të shmangim etiketimin e racizmit dhe fashizmit si të tillë, sado që të mos duket se na sjell përfitime të menjëhershme dhe të dukshme. Heshtja do ta bënte të padukshëm racizmin e të gjitha formave dhe dimensioneve - nga zbarkimet primitive të një lloj kryeministri në një tranzicion të shpejtë nga pronarët në polici.

Përktheu[1]:

N. Ibrahimi


[1] Burimi i përkthimit: https://www.preporod.com/index.php/misljenja/item/11625-obecana-zemlja-nije-dizajnirana-za-nas.

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme