ARTI SI REFLEKTIM I QYTETËRIMIT

“Arti islam” kuptohet gjerësisht si të gjitha artet që janë prodhuar në botën muslimane. Megjithatë, ajo nuk tregon thjesht zanatet e klientëve muslimanë. “Arti islamik” cilësohet si “islamik” sepse përmbajtja e tij shpesh i referohet në mënyrë eksplicite ose të nënkuptuar jo vetëm shkrimit, por vlerave fetare në tërësi. Historianët e artit orientalistë në shekullin XIX filluan ta trajtojnë “artin islam” si një mjet shprehjeje të kodifikuar rreptësishtë të përqendruar në Lindjen e Mesme, duke mos vënë re dallimet e ndërlikuara nën ombrellën që është arti islam në botën muslimane në përgjithësi. Islami ishte në gjendje të nxirrte në pah cilësitë më të mira në kultura të shumta.

Arti është shpesh një tregues i asaj që një qytetërim, shoqëri ose individ merr për të qenë i vlefshëm ose tregues. Vlen të merret në konsideratë se një artizan në Damask mund ta ketë “menduar punën e tij si sirian ose damasken” dhe jo si domosdoshmërisht musliman.[2] Kjo është për shkak se vepra arti siriane ose damaskenase ishte islame si parazgjedhje. Tashmë kuptohej se ishin të ndërthurura. “Arti islam nuk ka marrë asnjëherë patronazhin e autoriteteve fetare, për arsyen e thjeshtë se në Islam nuk ekziston një dikotomi e tillë ndërmjet fesë dhe laikes. Të ashtuquajturat fuqi laike në shoqërinë tradicionale islame posedonin gjithmonë po aq rëndësi fetare brenda një Ligji Hyjnor gjithëpërfshirës sa edhe elementët e veçantë fetarë.”[3]

Me këtë u tha, "të ashtuquajturat arte dekorative - qilima, qeramika, punimet metalike dhe librat - janë lloje të artit që studiuesit perëndimorë tradicionalisht i kanë vlerësuar më pak se piktura dhe skulptura."[4] Vetë si një filozofi, metodë dhe formë dijeje që lindi nga klasicizmi evropian i shekullit të tetëmbëdhjetë "u bazua jo vetëm në një koncept specifik të bukurisë dhe arteve, por edhe në një pikëpamje të botës dhe njerëzimit që injoron praktikat artistike të "primitive", “arti mesjetar ose oriental.”[5]

Siç vuri në dukje një lexues i Revistës Commentary, “Koncepti i artit ose qytetërimit superior dhe inferior nuk është një koncept absolut, por më tepër ai që është një funksion i idealeve, qëllimeve dhe standardeve që mund të ndryshojnë me gjeografinë, historinë dhe ndoshta faktorë të tjerë.[6]

Historianët e artit perëndimorë në të kaluarën favorizuan artin evropian mbi artin islam, pavarësisht se të dy treguan vëmendje të madhe ndaj detajeve. Preferenca evropiane e traditës së tyre artistike, për arsye të nxitura nga paragjykimet e paracaktuara, na tregon sesi gjykimi i artit është një gjykim i burimeve të frymëzimeve, bindjeve, qëndrimeve dhe bindjeve të tij për jetën.

 

 

ARTI ISLAM DHE TENDENCAT ARTISTIKE PERËNDIMORE

 

Megjithatë, në 50 vitet e fundit, ka pasur më shumë vlerësim dhe shqyrtim të zellshëm të artit islam në studimet perëndimore. Sa nga arti bashkëkohor perëndimor përputhet me vlerat islame? A ishte shkrimtari gjerman Hugo Ball duke lënë të kuptohet për reformën e artit perëndimor që ndodh pikërisht në përputhje me vendimin islam për përfaqësimin figurativ (sipas mendimit të shumicës së studiuesve klasikë), kur tha: “Imazhi i formës njerëzore po zhduket gradualisht nga piktura e këtyre kohëve dhe të gjitha objektet shfaqen vetëm në fragmente?”

Siç e dimë, tesviri (përfaqësimi figurativ) i gjallesave është ende i pranishëm si në shoqëritë muslimane ashtu edhe në ato jomuslimane dhe ka qenë ndër shekuj. Duke iu përgjigjur pyetjeve si "Çfarë është, në të vërtetë, arti islam?" është një detyrë e rëndë. Ai përfshin ligjshmërinë midis konsideratave të tjera. Por, ia vlen të meditohet për hir të të kuptuarit se si arti në përgjithësi pasqyron qelizën e tij pritëse – jo vetëm artistin, por qytetërimin në tërësi. Arti mund të veprojë si një përgjigje, një protestë ose një fotografi e vlerave shoqërore. Lëvizja dadaiste (art movement), e njohur ndonjëherë si lëvizja "anti-art" (anti-art), pati rrëmujën e saj të fundit të vërtetë në fund të viteve 1920, kur pionierët e saj "morën pjesë në një seri ekspozitash të artit provokues, shfaqjeve nudo, prodhimeve skenike të zhurmshme dhe manifesteve të pakuptueshme.[7] Megjithatë, ndikimi i tyre ka formësuar shumë evolucionin e artit bashkëkohor perëndimor.

Lëvizja dadaiste fillimisht shërbeu si një mjet për të kritikuar brutalitetin e pakuptimtë të Luftës së Parë Botërore. Fillestarët e kësaj forme arti nuk donin t'i jepnin një përkufizim asaj që do të konsiderohej "Art Dada", duke e bërë axhendën e tyre shmangien e normave artistike. së bashku. Por, sigurisht, megjithatë u zhvilluan disa tema.

Duke lexuar një histori të shkurtër të shfaqjes së kësaj lëvizjeje, mund të mendohet se mund të ketë një lidhje premtuese me një kritikë islame të modernitetit; Artistët dadaistë u përpoqën të sfidonin nacionalizmin dhe materializmin. Puna e tyre fillimisht kishte për qëllim të trajtonte kulturën në mënyra që nuk ishin provokuese, përveç se ajo nuk ishte tipike për periudhën e saj kohore. Ai ngjallte humor dhe shpesh ishte një mjet për shprehje politike. Ai ftoi një valë emocionuese imazhesh të reja, por gjithashtu miratoi irracionalizmin, i cili mund të ketë qenë një pararendës shumë i hershëm i mendimit postmodern. Artistët gradualisht u bënë më të guximshëm. Nijeti (qëllimi) jashtë, lakuriqësia brenda.

Mungesa e qëllimit pas disa veprave moderne të artit bie ndesh me rëndësinë e të vepruarit dhe të vëzhguarit me qëllim (nijjetun) në Islam. Në një Perëndim të pas-iluminizmit, intelektualët panë një marrëdhënie konfliktuale midis arsyes dhe fesë. Vetëdija evropiane në përgjithësi e uli mendimin islam… në një nivel inferior: ai u pa si një përsëritje e falsifikuar e filozofisë greke, ose një konglomerat idesh gjysmë të pjekura që u mungonte “racionaliteti” tipik i mendimit perëndimor, i cili ishte zhvilluar që nga Rilindja.”[8] Ndërsa besimi në fe u zbeh, në mënyrë ironike, arsyeja u zbeh në format e artit si ajo e lëvizjes dadaiste. Tabelat u kthyen kur trashëgimia dadaiste do të "rivendësonte në mënyrë konfuze ekuilibrin midis arsyes dhe anti-arsyes, sensit dhe absurditetit, dizajnit dhe rastësisë, vetëdijes dhe pavetëdijes."[9] Nëse artistët dadaistë do të ecnin në një litar të ngushtë, pasardhësit e tyre kanë rënë.

Ndërsa irracionalizmi si lëvizje nuk kundërshton domosdoshmërisht arsyen, duhet pyetur se çfarë lloj intuite po privilegjohet në këtë formë arti dhe çfarë thotë ajo për nënndërgjegjen perëndimore. Mund të jetë e vërtetë që ndonjëherë vetëm të diturit janë të pajisur me mjetet për të kuptuar xhemalijen (të bukurën) në “realitetin e saj të jashtëm dhe të përkohshëm, si dhe në trupshmërinë e tij thelbësore dhe të brendshme”[10], ndërkohë që shumica e njerëzve shohin tërheqjen estetike pa menduar shumë për anatominë e saj të brendshme, por kjo nuk do të thotë që personi mesatar nuk mund të pyesë vërtet nëse perceptimi i tyre për bukurinë përputhet me vlerat e tyre. Shumica e muslimanëve mund të artikulojnë pse kaligrafia arabe ose poezitë lavdëruese janë të bukura, sepse aludimi për Islamin është i qartë. Po kështu, askush nuk do të habitej se pse shmangen “muzetë erotikë” me ekspozita të pjesëve private. Kjo formë arti nuk ka respekt për evrahun (frymën) mashkullor apo femëror. Por ç'të themi për artin që as nuk citon një ajet kur’anor dhe as nuk i ofendon në mënyrë flagrante parimet e besimit?

Ka shumë meme për artin bashkëkohor. Është e vështirë të mos bësh shaka nga historitë rreth një fëmije që derdh mbi një kanavacë kuzhinierin e tij Boyardee Spaghetti Os dhe në një farë mënyre vlen mbi një milion dollarë, ose dikush që ngjit një banane në murin e një galerie prestigjioze dhe duke parë vizitorët që mendojnë seriozisht rëndësinë e saj. Për shumë njerëz, arti bashkëkohor është një vazhdimësi e llojit të irracionalizmit rebel që depërtoi në praktikat artistike në fillim të shekullit të njëzetë. Filozofi musliman mesjetar Ibn Sinai (vd. 1037) paraqiti përkufizimin e tij të bukurisë pasi ai përbëhet nga en-nadham (rend), et-ta'lif (kompozicion) dhe el-i'tidal (simetri). Spërkatjet e rastësishme të ngjyrës nuk do të bënin prerjen. Një thënie thotë se "kaligrafia është gjeometria e shpirtit". Kompozicioni në dukje kompleks, por sensi i këndshëm i rendit dhe simetrisë i ka mahnitur njerëzit për shumë vite.

Duke ecur përpara disa dekada, minimalizmi është tani biseda e shekullit mes kritikëve të artit dhe spektatorëve. Një kritikë kryesore e minimalizmit është pasqyrimi i tij i një qytetërimi pa shpirt. Ashtu si lëvizja dadaiste, një thirrje për t'i dhënë fund materializmit u bë me minimalizëm: “Franco Bertoni në librin e tij me titull Arkitektura Minimaliste tha se një thjeshtësi që lartëson vlerat e vërteta të jetës dhe eliminon gjithçka që është e tepërt dhe mashtruese rreth nesh dhe errëson njohjen e thelbësores”.[11]

Ka diçka për të thënë për shkëlqimin e panevojshëm, shumë njerëz kanë rezerva për kullën e sahatit dhe ndërtimet e tjera më të reja që ngrihen mbi Qabenë në Mekë për këtë arsye. Por sa prej tyre do të tregtonin Kur’anin me shkrimin maghribi ose kufik, për një interpretim të përkthyer në fontin Courier New? Sejjid Hossein Nasr shkruan: "Kaligrafia islame është mishërimi vizual i kristalizimit të realiteteve shpirtërore (al-haka'iq) të përfshira në shpalljen islame."

Minimalizmi “ka rezultuar të jetë stili i paracaktuar i teknokracisë, siç dëshmojnë suita të panumërta zyrash, kulla të korporatave, lobe hotelesh dhe ambiente të brendshme shtëpish në mbarë botën.”[12] Ndërsa arti abstrakt të paktën ka ruajtur marrëdhënien e tij me misticizmin, minimalizmin, është shpesh një pasqyrim i drejtpërdrejtë i modernitetit. Megjithatë, që të dyja të pastrohen, artisti duhet të pranojë se krijimtaria nuk është gjë tjetër veçse një predispozicion, apo isti’dad, që Zoti i ka dhënë njeriut për ta ndihmuar të ndjekë rrugën që të çon tek Ai.[13]

 

 

PALETA E SHUMËLLOJSHME E ARTIT ISLAM

 

Bollëku i stileve artistike islame është një pasqyrim në vetvete i aftësisë së Islamit për të shkëlqyer nëpër peizazhe dhe kultura të ndryshme. Arti islam siguron “një unitet themelor estetik brenda botës muslimane, pa shtypur, ndaluar apo minuar variacionet rajonale.”[14] Nga Xhamia e Madhe e Xianit në Kinë deri në Xhaminë e Madhe të Kordobës, feja demonstron se “fobia kulturore është e paqëndrueshme në dritë e jurisprudencës klasike islame dhe është në kundërshtim me më shumë se një mijëvjeçar të kulturave të suksesshme indigjene islame dhe qytetërimit global.”[15]

Nuk ka një art islamik me një “unë - I” të madhe, por një grup virtytesh fetare që janë të lakueshme ndaj sipërmarrjeve të ndryshme estetike. “Ndërsa ndikimi i Islamit u përhap nga Spanja në Filipine, mënyrat e reja të zhvilluara të shprehjes artistike u adoptuan dhe u përshtatën në pjesë të ndryshme të botës.”[16] Ngjashmëritë që lidhin zhvillimet e shumta së bashku nënkuptojnë një kuptim të caktuar themelor të asaj që është e bukur. Për shembull, “Motivet gjeometrike dhe vegjetative janë shumë të njohura në të gjithë tokat ku Islami dikur ose ende është një fe dhe forcë kulturore kryesore, duke u shfaqur në pallatet private të ndërtesave si Alhambra në Spanjë, si dhe në punimet e detajuara të metaleve të Iranit Safavid.”[17] Na kujtohet ndjenja e rendit dhe simetrisë që përshkroi Ibn Sinai. "Ashtu si feja e Islamit mishëron një mënyrë jetese dhe shërben si një forcë kohezive midis popujve të ndryshëm etnikisht dhe kulturalisht, arti i prodhuar nga dhe për shoqëritë muslimane ka karakteristika themelore identifikuese dhe unifikuese."[18]

Pjesa më e madhe e artit të ruajtur historik islam është bërë nga të konvertuarit, të cilët ishin "në përputhje me kriteret e reja etike dhe estetike" me të cilat u prezantuan.[19] “Ishte në arkitekturën fetare që arti islam fillimisht shprehu gjenialitetin e tij për integrimin e traditave artistike para-ekzistuese dhe përshtatjen e tyre me qëllimet dhe kërkesat e veta”[20] për botën perëndimore. “Muslimanët e rinj kishin nevojë për një mënyrë estetike që mund të kënaqte natyrën shpirtërore dhe soditëse të fesë së tyre, për të përforcuar ideologjinë e saj bazë dhe strukturën shoqërore dhe për të qenë një kujtues i vazhdueshëm i parimeve të saj, rrënjët e të cilit shkonin prapa në monoteizmin ibrahimik.”[21] nuk do të thotë se arti perëndimor duhet të vuloset me shehadetin në kursive mbresëlënëse në mënyrë që ai të bëhet "art islam". Do të thotë se Islami duhet të përqafohet si një etikë në mënyrë që arti në të gjitha shoqëritë perëndimore të arrijë potencialin e tij të plotë.

 

 

NJË VLERËSIM ISLAM I ARTIT MODERN

 

Arti nuk vjen në ekzistencë vetëm me anë të dorës. Arti është produkt i të menduarit. Për një musliman, të pyesësh se çfarë është "arti islam", është thjesht të pyesësh se çfarë është arti. 'Ilm ‘ul-xhwmal’, siç quhej estetika në traditën islame, nuk është e lehtë për t'u lundruar, veçanërisht pasi "nuk kishte traktate të shkruara shprehimisht mbi estetikën islame, as nuk kishte rregulla të përcaktuara se çfarë përbënte parimet islame në art dhe çfarë jo.[22] Por, krahasimi i artit tradicional me atë të artit modern dhe zbërthimi i implikimeve të tyre civilizuese mund të ofrojë më shumë qartësi se si të përshkruhet një gjykim islam për artin në përgjithësi.

A bëhet art një prodhim i diçkaje sapo e kapërcen funksionin? “Palltoja është një produkt që plotëson një domosdoshmëri themelore, ndërsa manteli është një vepër arti.”[23] A mund të jenë të dyja? “Puna e artistit tradicional ose e artistit është të bëjë objekte që do të funksiononin po aq sa do të kënaqnin syrin.”[24]

Minimalizmi modern i ka bërë objektet e komoditetit edhe objekte bukurie. Ndërsa cilësitë e hijshme të artit modern janë gjithashtu të këndshme për syrin, ekziston një lidhje e rëndësishme midis asaj që një shoqëri e konsideron si art dhe asaj që janë projektet dhe parimet thelbësore të një shoqërie. Disa mund të shkojnë aq larg sa të thonë se “teknologjia është në të vërtetë krahu praktik i një ambicie shpirtërore: për të shfuqizuar natyrën.”[25] Çfarë thotë kjo për një qytetërim që e merr këtë si një standard artistik? Është gjithashtu e rëndësishme të mos reduktohet minimalizmi (i frymëzuar nga teknologjia) si një kategori e tërë. Produktet e Apple kalojnë gjithashtu listën e kontrollit të Ibn Sina-s; kanë përbërje, simetri dhe rend. Por cili është qëllimi përfundimtar i këtyre produkteve dhe artit që nderon llojin e tij? Ne kemi një temë të ndërlikuar në dorë, sepse ndërsa këto gjëra bëjnë pjesë të jetës sonë më të lehta dhe madje mund të na japin akses më të shpejtë në mjetet shpirtërore (aplikacionet e ezanit, memorizimi i Kur’anit përmes Youtube, etj.), ato janë gjithashtu pjesë e një rrjet më i madh, i lidhur me një rend botëror hegjemonist që nuk funksionon sipas etikës islame (kapitalizmi mbikëqyrës, materializmi etj.). Ekzistojnë gjithashtu supozime klasiste nëse ky stil arti do të renditej sipëror.

Bukuria hyjnore në Islam shihet përmes krijimit të Zotit. Dikush mund të thotë se teknologjia është dëshmi e aftësive të jashtëzakonshme që Allahu i ka dhuruar njerëzimit. A mundet minimalizmi dhe futurizmi modern të frymëzojnë të njëjtën përvojë shpirtërore që njerëzit kanë pasur me kaligrafinë apo natyrën? Dallimi midis arkitekturës moderne, minimaliste në Perëndim, dhe arkitekturës më tradicionale, të thjeshtuar siç shohim me xhaminë e Djenne në Mali të Afrikës, është se e para është e lidhur “me një dëshirë të përhershme të zoon politikon, të kafshës së qytetit, që është për të shfuqizuar kontekstin dhe më konkretisht varësinë nga kushtet agrare dhe natyrore”.[26] Inteligjenca kozmike, siç zbulohet përmes natyrës, po injorohet gjithnjë e më shumë. Ekziston një lloj arrogance në këtë përpjekje për të gjurmuar kryeveprat tokësore dhe për t'i zëvendësuar ato me rrokaqiejt si rrokaqiejt që besohet se janë krejtësisht të krijuara nga njeriu, në kuptimin që Arkitekti Hyjnor nuk ka luajtur asnjë rol, sepse Ai thjesht nuk ekziston për vdekshmërinë ekzekutive të ngarkuar me ato tavane prej xhami. Njeriu kujdeset gjithnjë e më pak për mjedisin, e megjithatë kur ditët e tij të fundit zvarriten, ai ëndërron kopshtet e Parajsës.

Ka shumë aspekte të kësaj teme për t'u eksploruar. Po në lidhje me praktikën e shtimit të nënshkrimit tuaj në veprën tuaj artistike ose të këmbënguljes që emri juaj t'i bashkëngjitet asaj? “Shumë artistë muslimanë jetuan dhe vdiqën në errësirë ??totale,”[27] a ka një nivel përulësie nga artisti që duhet pritur? “Për artistin musliman, vetë-realizimi erdhi përmes aktit të krijimtarisë dhe jo përmes famës personale.”[28] Në fund, nijeti duhet të jetë qendror në përpjekjet artistike, siç duhet të jetë me çdo ndjekje dhe veprim tjetër. Megjithatë, ka diçka të jashtëzakonshme në traditën e anonimitetit, pasi ajo “i përket një lloji kulture të dominuar nga ideali i çlirimit nga vetvetja. Fuqia e kësaj filozofie drejtohet kundër iluzionit se 'unë - I' është bërësi, kur në fakt 'unë - I' është vetëm instrumenti i 'Bërësit' të vërtetë. Këtu, individualiteti njerëzor bëhet një mjet dhe jo një qëllim."[29]

Atëherë duhet të shtrohet pyetja, kush është artisti tradicional? Ndoshta është e thjeshtë: ai që kujton se “në Islam, arti dhe besimi janë të lidhura së bashku në mënyrë të pandashme”.[30]

 

 

Përktheu[31]:

N. Ibrahimi[1] Sabrina Amrane është një autore për Traversing Tradition. Ajo është studente e gazetarisë dhe shkencave politike. Interesat e saj përfshijnë historinë, letërsinë dhe politikën.

[2] https://www.khanacademy.org/humanities/art-islam/beginners-guide-islamic-art/a/arts-of-the-islamic-world.

[3] https://muslimheritage.com/beauty-and-aesthetics-in-islam/.

[4] https://www.khanacademy.org/humanities/art-islam/beginners-guide-islamic-art/a/arts-of-the-islamic-world.

[5] Puerta-Vilchez - José Miguel, Aesthetics in Arabic Thought: From Pre-Islamic Arabia Through al-Andalus, Brill, 2017.

[6] https://www.commentarymagazine.com/articles/art-and-civilization/.

[7] https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/dada-115169154/.

[8] https://www.ukessays.com/essays/cultural-studies/quality-of-life-based-on-minimalism-cultural-studies-essay.php.

[9] Maleuvre, Didier. The Art of Civilization: A Bourgeois History, Palgrave Macmillan, 2016.

[10] https://muslimheritage.com/beauty-and-aesthetics-in-islam/.

[11] Po aty.

[12] Puerta-Vilchez - José Miguel, Aesthetics in Arabic Thought: From Pre-Islamic Arabia Through al-Andalus, Brill, 2017.

[13] https://www.mdc.edu/wolfson/Academic/ArtsLetters/art_philosophy/Humanities/dada2/Dada.htm.

[14] https://muslimheritage.com/beauty-and-aesthetics-in-islam/.

[15] http://www.artsrn.ualberta.ca/amcdouga/Hist347/additional%20rdgs/article%20culture%20imperative.pdf.

[16] https://muslimheritage.com/beauty-and-aesthetics-in-islam/.

[17] https://www.khanacademy.org/humanities/art-islam/beginners-guide-islamic-art/a/arts-of-the-islamic-world.

[18] https://www.metmuseum.org/toah/hd/orna/hd_orna.htm.

[19] https://muslimheritage.com/beauty-and-aesthetics-in-islam/.

[20] Po aty.

[21] Po aty.

[22] http://www.venets.org/getfile.php?id=112.

[23] https://www.metmuseum.org/toah/hd/orna/hd_orna.htm.

[24] http://www.venets.org/getfile.php?id=112.

[25] Maleuvre, Didier, The Art of Civilization: A Bourgeois History, Palgrave Macmillan, 2016.

[26] Po aty.

[27] https://muslimheritage.com/beauty-and-aesthetics-in-islam/.

[28] Po aty.

[29] Po aty.

[30] Po aty.

[31] Burimi i përkthimit: Sabrina Amrane, Art as a Reflection of Civilization, në:

https://traversingtradition.com/2020/02/17/art-as-a-reflection-of-civilization/.

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme