E VËRTETA RRETH KONFLIKTIT PALESTINEZ

Gjuha formohet rreth perceptimit dhe ideve. Gjuha krijon botëkuptimin tonë. Kjo është mënyra se si ne komunikojmë me të tjerët, por është edhe mënyra se si i ndërtojmë besimet tona. Media dhe industria e filmit e dinë mjaft mirë këtë fakt. Para tyre, Firauni (Faroani) përdori gjuhën për të shtrembëruar idenë e së vërtetës dhe të gënjeshtrës. Kur Musai a.s. i erdhi Faraonit me udhëzim dhe shpallje të qartë, duke e ditur se ai nuk mund ta përgënjeshtronte atë, Farauni e akuzoi atë si magjistar ose mashtrues. Jo vetëm kaq, ai e akuzoi atë për përhapjen e trazirave dhe shtypjes në tokë. Në këtë mënyrë, ai përpiqet të justifikojë veprimin e tij të planifikuar ndaj Moisiut dhe izraelitëve duke krijuar së pari gënjeshtra dhe duke përhapur gënjeshtra për ta.

Faraoni tha: ‘Më lini mua ta mbys Musain, e ai le ta thërrasë Zotin e vet, pse unë kam frikë se po ua ndryshon fenë tuaj, ose po nxit trazira në vend!’" (Gafir, 26)

Veprimet e tij do të anashkalohen vetëm kur Faraoni të fitojë opinionin publik për Moisiun dhe izraelitët. Ai e dinte, shumë përpara mediave moderne dhe degëve të saj, se fitimi i luftës propagandistike ishte kusht për të fituar luftën në terren. Sigurisht, ne e kemi parë këtë kohët e fundit kur gënjeshtra e hapur e "armëve të shkatërrimit në masë" çoi në vdekjen e miliona civilëve të pafajshëm në Irak.

Duke iu rikthyer gjuhës, mund të shohim se si ndryshon narrativa e konfliktit në Palestinë në varësi të gjuhës së përdorur për ta përshkruar atë. Gjuha që u përdor gjatë gjithë konfliktit, edhe para vitit 1948, bëri të dukej se ishte një luftë midis një populli autokton, palestinezëve, dhe forcës pushtuese, sionistëve. Edhe pse Xhamia El-Aksa luan një rol të rëndësishëm në mendjet e muslimanëve, në njëfarë mënyre, konflikti në Palestinë u reduktua në gjendjen e vështirë të një populli indigjen për një atdhe. Ndërsa kjo është e vërtetë, nuk ka asnjë ngjashmëri me asnjë nga betejat e mëparshme koloniale-koloniale, si ajo në aparteidin në Afrikën e Jugut ose Amerikën Veriore. Konflikti në Palestinë është shumë më tepër se një luftë midis popullit indigjen të vendit dhe shtetit kolonist-kolonial sionist. Është dhe duhet të konsiderohet si një konflikt fetar.

Konflikti fetar midis Islamit dhe Sionistëve u iniciua nga sionistët kur ata deklaruan të drejtën e popullit hebre për t'u kthyer në atdheun e tyre të premtuar. Që në fillim, sionizmi u ushqye nga feja si një mjet për t'i hapur rrugën shtetit kolonist-kolonial për t'u vendosur në Palestinë. Edhe pse themeluesit e lëvizjes moderne sioniste, si Theodor Herzl, e shpallën veten si hebrenj "laikë", ata ende kishin një besim të fortë në premtimet e Torës për izraelitët. Në librin e tij "Shteti çifut", ai shtron pyetjen se në cilën tokë duhet të krijojnë një shtet hebrenjtë. Në fillim, ai pyet nëse duhet të jetë Argjentina apo Palestina, ndërsa rendit disa avantazhe të secilës. Kur shqyrton Palestinën, ai vëren: “Palestina është shtëpia jonë historike e paharrueshme. Vetë emri i Palestinës do të tërhiqte popullin tonë me një fuqi të mrekullueshme”. Për më tepër, Tora përfshin shumë pasazhe që shprehin qartë premtimin e Perëndisë për izraelitët e "Tokës së Shenjtë". Për shembull, në Librin e Zanafillës, Perëndia i premtoi Abrahamit tokën pasardhësve të tij përgjithmonë:

Unë do të vendos besëlidhjen time midis meje dhe teje dhe pasardhësve të tu pas teje për brezat e tyre, si një besëlidhje e përjetshme, që të jem Perëndia për ty dhe për pasardhësit e tu pas teje. Dhe unë do t'ju jap ty dhe pasardhësve të tu pas teje vendin ku je tani i huaj, gjithë vendin e Kan’anit, si pronë e përjetshme, dhe unë do të jem Perëndia i tyre. Zanafilla 17:7-8

Krijimi i një shteti hebre në Palestinë është i rrënjosur në besimin dhe bindjen hebre. Është thelbësore në judaizëm që shteti i tyre të krijohet në rajonin e Levantit dhe Jeruzalemi duhet të jetë kryeqyteti i tij. Për më tepër, Tora flet edhe për kufijtë e shtetit hebre, i cili është nga Nili deri në lumin Eufrat, siç thuhet në Zanafilla 15:18: "Atë ditë Zoti bëri një besëlidhje me Abramin, duke thënë: ‘Për pasardhësit tuaj Unë e jap këtë tokë, nga lumi i Egjiptit deri në lumin e madh, lumin Eufrat.’” Këto premtime biblike tregojnë se krijimi i një shteti në Palestinë nuk është vetëm një ide kolone-koloniale, por një ide e rrënjosur në besim. Edhe në festat kryesore hebraike, si Pashkët, shprehja "Vitin e ardhshëm në Jerusalem" këndohet shpesh në fund të Pashkës Seder, festa rituale që ndodh në fillim të festës, duke treguar dëshirën e hebrenjve për t'u kthyer në Jerusalem dhe Toka e Shenjtë.

Gjatë dekadave të fundit, agresioni dhe spastrimi etnik kanë parë një rritje të mprehtë, pjesërisht për shkak të besimit në qarqet sioniste se e gjithë ajo që quhet "Palestina" u përkiste atyre me dekret të dhënë nga Zoti. Megjithatë, nuk duhet të mashtrohet duke menduar se sytë e tyre janë të drejtuar vetëm nga Palestina. Ata gjithashtu kanë aneksuar Lartësitë e Golanit dhe së fundmi janë njohur nga Shtetet e Bashkuara si pjesë e Shtetit të Izraelit.

Këto janë tregues të qartë se ambiciet ekspansioniste sioniste në rajone janë të panjohura. Nuk ka asnjë dokument, fjalim apo provë të qartë për atë që konsiderohet të jetë ambiciet e asaj që është ose duhet të përfshihet në atë që njihet si Izrael. Hartat që nga viti 1948 e deri më sot tregojnë se zgjerimi dhe ndërtimi i vendbanimeve u rrit në mënyrë astronomike pa u ndalur. Nëse kjo nuk ndalet, duhet të supozojmë se ambicia e shtetit sionist është të vendosë premtimin biblik të tokës midis Nilit dhe Eufratit.

Në një artikull të titulluar "Plani vendimtar i Izraelit" nga Smotrich, i cili është ministri aktual i financave i shtetit të Izraelit, ai argumenton se e vetmja rrugë për të zgjidhur konfliktin është aneksimi i të gjithë zonës midis Detit Mesdhe dhe lumit Jordan. Në thelb, duke fshirë çdo ambicie për një shtet palestinez:

“Territori midis Mesdheut dhe Jordanit është një njësi e vetme gjeografike dhe topografike dhe nuk mund të ndahet në një mënyrë që të sigurojë stabilitet politik dhe kombëtar. Nëse territori ndahet në ndonjë mënyrë, me arabët që marrin pjesën e tyre për të realizuar ambiciet kombëtare, ky do të përbëjë vetëm hapin e parë në programin e tyre për të shkatërruar Shtetin e Izraelit - vetëm ata do të jenë në gjendje të përpiqen drejt këtij qëllimi përfundimtar nga një pozicion më i përshtatshëm. Prandaj, çdo zgjidhje duhet të bazohet në prerjen e ambicies për të realizuar shpresën kombëtare arabe midis Jordanit dhe Mesdheut.”

Smotrich sugjeron që arabët janë zhytur në shtetin hebre dhe jetojnë si qytetarë të dorës së dytë ku kanë të drejta të kufizuara. Ata mund të votojnë në komunën e tyre për të zgjedhur njerëz që udhëheqin aktivitetet e tyre të përditshme. Megjithatë, nuk do të ketë asnjë përfaqësim politik për arabët. Sipas fjalëve të tij, ai shprehet: "Kjo do të ruajë shumicën hebreje në vendimmarrje në shtetin e Izraelit". Megjithëse ky artikull është një manifest politik se si të trajtohet konflikti i vazhdueshëm në Palestinë, Smotrich shpreh qartë në fillim të artikullit prirjet dhe ambiciet e tij fetare për të krijuar shtetin e Izraelit si një premtim biblik:

“Unë jam besimtar. Unë besoj në të Shenjtin, i Bekuar qoftë Ai; në dashurinë e Tij për popullin çifut dhe përkujdesjen e Tij ndaj tyre. Unë besoj në Tevratin që parashikoi mërgimin dhe premtoi shpengimin. Unë besoj në fjalët e profetëve që dëshmuan shkatërrimin dhe jo më pak në ndërtesën e rinovuar që ka marrë formë para syve tanë. Unë besoj se Shteti i Izraelit është fillimi i shpalosjes sonë të shpalosur, përmbushja e profecive të Torës dhe vizioneve të Profetëve. Unë besoj në lidhjen e gjallë midis popullit të Izraelit dhe tokës së Izraelit; në fatin dhe misionin e Popullit Hebre për mbarë botën dhe në vitalitetin e Tokës së Izraelit për të siguruar realizimin e kësaj kauze. Unë besoj se nuk është rastësi që Toka e Izraelit po lulëzon dhe lulëzon në vazhdën e kthimit të hebrenjve – pas kaq shumë brezash neglizhence të plotë. Unë besoj se dëshira e brezave për këtë tokë dhe besimi në kthimin tonë përfundimtar në të, janë forcat shtytëse më të thella të përparimit të Kthimit në Sion që çoi në krijimin e Shtetit të Izraelit.”

Nëse nocioni rreth konfliktit nuk merr një drejtim dhe ton tjetër, ai nuk do të zgjidhet. Baza e konfliktit filloi si një konflikt arabo-izraelit, pastaj u bë një konflikt Palestin-Izraelit, pastaj, pas disa vitesh, narrativa ndryshoi në një konflikt palestinezo-izraelit, dhe tani është konflikti Hamas-Izrael. Gjatë gjithë viteve, media e ka bërë vazhdimisht dhe qëllimisht rrethin më të vogël në anën palestineze. Së pari, ishin të gjithë arabët, dhe tani është midis Hamasit dhe Izraelit. Vini re gjithashtu se narrativa kishte ndryshuar nga Palestina në palestinezë. Kjo është gjithashtu e qëllimshme, për të fshirë idenë e një shteti palestinez dhe për ta reduktuar atë në një popull indigjen që i reziston një shteti ekzistues të Izraelit.

Edhe me këto fakte, e vërteta e çështjes është se nuk duhet të ishte një konflikt arabo-izraelit. Si ndodh që pala izraelite e ndërtoi narrativën e saj rreth doktrinës dhe besimit të fortë se ata janë pronarët e tokës, ndërsa tregimi nga arabët është se është një tokë arabe? Në realitet, baza e luftës është midis dy ideologjive konfliktuale, Islamit dhe Sionizmit. E them Sionizmin sepse, siç do ta shpjegoj më vonë, Islami nuk ka pasur kurrë problem me hebrenjtë. Nga pikëpamja e ideologjive nacionaliste laike, ai është thjesht një konflikt midis dy njerëzve, arabëve (që përshtaten me narrativën laike të "racës") dhe hebrenjve (të cilët gjithashtu shihen nga perëndimi laik si një "racë" dhe jo vetëm një fe). Megjithatë, unë argumentoj se ky konflikt është i rrënjosur në fe. Është sfiduese të shkëpusësh aspektin fetar prej tij.

Si muslimanët ashtu edhe hebrenjtë besojnë se El-Aksa dhe zona përreth tij është një vend i shenjtë dhe se vizita e vendit ku ndodhet në të është një dëshirë fetare. Megjithatë, duket se mediat dhe opinioni publik këmbëngulin se bëhet fjalë për një konflikt arab, duke deflatuar realitetin e rëndësisë së këtij vendi për muslimanët. Unë argumentoj se kjo është bërë qëllimisht për të mos ndezur emocionet e mbi një miliard muslimanëve dhe për ta mbajtur atë në sferën arabe apo edhe për ta reduktuar në një çështje palestineze.

Për këtë arsye, nëse arabët me të vërtetë duan të çlirojnë El-Aksanë nga shtypja dhe padrejtësia që ka përjetuar që nga pushtimi i saj, ata duhet ta riformulojnë konfliktin në dritën e tij të vërtetë. Nacionalizmi arab është arsyeja që muslimanët pësuan një disfatë poshtëruese në luftërat e mëparshme dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë nëse Islami nuk bëhet sërish në qendër të skenës. E vërteta është se El-Aksaja është një vend i shenjtë për muslimanët dhe jo për arabët në vetvete, dhe nacionalizmi arab nuk ka një argument të fortë për të mbështetur pretendimet e tyre ndaj Palestinës aq sa çifutët. Për këtë arsye, Xhamia El-Aksa do të mbetet rob për sa kohë që muslimanët e vendosin atë në një gjendje të vështirë nacionaliste arabe për t'i kthyer arabët në atdheun e tyre. Është thjesht një kauzë islame dhe duhet të mbetet e tillë aq sa çifutët e kanë inkuadruar atë si pjesë e doktrinës dhe besimit të tyre.

Me këtë u tha, muslimanët e pranojnë plotësisht shenjtërinë e Jerusalemit si për judaizmin ashtu edhe për krishterizmin dhe besojnë me vendosmëri se të gjitha besimet duhet të kenë akses në Tokën e Shenjtë për të praktikuar besimin e tyre në një mënyrë të lirë dhe të sigurt. Ky ishte rasti për shumicën e kohës kur Jerusalemi ishte nën sundimin musliman. Në fakt, kur Umar ibn El-Hattabi mbërriti në Jerusalem, ai nënshkroi një traktat me Patriarkun e krishterë të Jerudalemit Sophronius. Marrëveshja fillon me sa vijon:

“Me emrin e Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Kjo është siguria që Umeri, robi i Zotit, komandanti i besimtarëve, u jep njerëzve të Aelias. Ai u jep të gjithëve, qofshin të sëmurë apo të shëndoshë, siguri për jetën e tyre, pasurinë e tyre, kishat dhe kryqet e tyre dhe për gjithçka që ka të bëjë me fenë e tyre. Kishat e tyre nuk do të ndërrohen në vendbanime, as nuk do të shkatërrohen, as nuk do të pakësohen ato dhe as pjesët e tyre, as kryqet e banorëve, as asgjë nga pasuritë e tyre, as nuk do të vihet ndonjë kufizim mbi ta në çështjen e tyre. besimi, as ndonjëri prej tyre nuk do të dëmtohet.” (Walker Arnold, Thomas (1913). Predikimi i Islamit: Një histori e përhapjes së besimit mysliman, fq. 56.)

Në fakt, kur Jeruzalemi ra nën sundimin e muslimanëve gjatë kohës së Omarit, hebrenjtë u lejuan në qytet pasi u ndaluan të hynin në të gjatë kohës së romakëve. Salmon ben Yeruhim, një nga dijetarët hebrenj që jetonte në Jerusalem në atë kohë, tha:

“Siç e dimë, tempulli mbeti në duart e romakëve për më shumë se 500 vjet dhe ata nuk arritën të hynin në Jerusalem; dhe kushdo që bënte dhe njihej [si Jude] dënohej me vdekje. Por kur romakët e lanë atë, me mëshirën e Zotit të Izraelit, dhe mbretëria e Ismaelit fitoi, Izraelit iu lejua të vinte dhe të jetonte.” (Gil, M. (2010). Një histori e Palestinës, 634-1099, fq. 70)

Shpërbërja e projektit sionist nuk do të ketë sukses me nacionalizmin arab, i cili është i ngjashëm me sionizmin në prirjet e tij racore. Të dyja ideologjitë janë raciste; themelet e tyre janë ndërtuar mbi një racë të caktuar njerëzish. Sionizmi beson se Palestina është vetëm për hebrenjtë dhe të tjerët mund të jetojnë vetëm si qytetarë të dorës së dytë. Në mënyrë të ngjashme, nacionalizmi arab i jep përparësi gjendjes së arabëve në atdheun e tyre stërgjyshorë dhe preferon arabët ndaj jo-arabëve. Nga ana tjetër, Islami nuk favorizon asnjë racë mbi një tjetër. Ajo favorizon drejtësinë dhe, më e rëndësishmja, ruan dinjitetin e të gjithë njerëzve, pavarësisht nga feja, raca apo përkatësia etnike. Kjo është arsyeja pse zgjidhja e vetme është kthimi në mësimet e Islamit dhe përshtatja e konfliktit në dritën e tij të vërtetë: një kauzë islame.

 

Përktheu[1]:

N. Ibrahimi

 

 [1] Burimi:

Khalifa Al-Thani, The Palestinian Conflict Is an Islamic One, https://traversingtradition.com/2023/11/06/the-palestinian-conflict-is-an-islamic-one/.

 

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme