Fetvaja në epokën e AI

MOHAMED MAHMOUD HABIB

Fetvaja në epokën e AI

 

Inteligjenca Artificiale dhe feja: Fetvaja dhe sfidat e mijëvjeçarit të tretë

 

Dekada e kaluar ka dëshmuar zhvillime mahnitëse në fushën e inteligjencës artificiale dhe aplikimet e saj të përhapura në fusha të ndryshme të jetës, duke përfshirë edhe fushën fetare. Megjithatë, kjo ka ngritur disa shqetësime në mesin e disa individëve për mundësinë që teknologjia të marrë kontrollin e anës shpirtërore ose t'i reduktojë ritualet fetare në rutina të thjeshta mekanike.

Roli i institucioneve të jurisprudencës fetare mbetet i përqendruar në formësimin e diskursit fetar të moderuar, duke promovuar rëndësinë e aspektit shpirtëror dhe duke theksuar se teknologjia është një mjet, jo një qëllim, i përdorur për të mirën e njerëzimit dhe jo anasjelltas.