Betimi i mjekëve muslimanë

Në emër të All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!Betohem në All-llahun e Madhëruar:

· se do ta kam në konsideratë All-llahun në kryerjen e profesionit tim;

· se do ta mbrojë jetën njerëzore në të gjitha periudhat e tij dhe në të gjitha rrethanat, duke dhënë çdo gjë nga vetvetja që ta shpëtoj nga vdekja, sëmundja, dhembja dhe vuajtjet;

· se do ta mbroj dinjitetin njerëzor, do ta ruaj sekret privatësinë e tij dhe do t’i mbylli sekretet e tyre;

· se do të jam, gjithnjë, instrument i mëshirës së All-llahut, duke e shtrirë kujdesin tim mjekësor afër dhe larg, të ndershmit dhe mëkatarit dhe mikut e armikut;

· se do të garoj në kërkim të diturisë dhe do ta përdori me qëllim të dobisë, e jo me qëllim të dëmit njerëzisë;

· se do ta respektoj mësuesin tim, do ta mësoj nxënësin tim dhe do të bëhem vëlla me anëtarët e praktikës mjekësore të unjësuar në devotshmëri dhe mirësi;

· se do ta jetoj fenë time në privatësi dhe publikisht, duke iu shmangur të gjitha atyre që më njollosin në sytë e All-llahut, të pejgamberit të Tij dhe miqëve të mi besimtarë;All-llahu qoftë dëshmitar i këtij betimi.

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme