FETVA - Fillimi i agjerimi te ramazanit


Përgjigje:

NUK PRANOHET AS FILLIMI I AGJËRMIT E AS PËRFUNDIMI I TIJ NËSE BIE NË KUNDËRSHTIM ME VENDIMIN E INSTUTUCIONIT KOMPETENT VENDOR (MUFTININË) QË KA PËRCAKTUAR FILLIMITN DHE PËRFUNDIMIN E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT, PËR ARSYE SE KY KUNDËRSHTIM NDESHET ME UNITETIN E MUSLIMANËVE NË ATË VEND, DHE MBJELL, E SHKAKTON NDASI DHE PËRQARJE. INSTITUCIONI ISLAM KOMPETENT (MUFTINIA) E PARASHEH KËTË QËSHTJE DHE MENJANON DILEMAT NË MESIN E BESIMTARËVE.

NËSE MUFTINIA E NJË SHTETI KA DALË ME NJË KOMUNIKATË PËR PËRCAKTIMIN E FILLIMIT DHE PËRFUNDIMIT TË AGJËRIMIT, ATËHERË MUSLIMANËT E ATI VENDI OBLIGOHEN ME PËRFILLË ATË VENDIM DHE NUK LEJOHET SHKELJA E ATI VENDIMI. PROFETI A.S. NA KA POROSITUR ME FJALËT “Soumukum joumun tesumun we fitrukum joumun tuftirun” AGJËRIMI JUAJ ËSHTË ATË DITË QË E AGJËRONI DHE PËRFUNDIMI ( i agjërimit-ngrënia ) JUAJ ËSHTË ATË DITË QË E PËRFUNDONI”.

Përktheu nga arabishtja: Ibrahim Beqiri

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme