Medhhebet në Islam - Novatori apo domosdoshmëri

Nje liber i mire per fikhun hanefi

Vazhdo leximin!

E Enjte, 18 Shkurt 2016, 18:50Shkruan: Fikret Arnaut

Namazi i Teravisë – mësimet, rregullat dhe dispozitat

”Vërtetë Ramazani është muaji që Allahu xh.sh. ua obligoi agjërimin e tij, kurse unë muslimanëve ua bëra sunet faljen e namazit të teravive, andaj kush e agjëron (Ramazanin) me bindje dhe besim të thellë dhe me qëllim që të arrijë shpërblimin e All-llahut xh.sh, ai pastrohet nga mëkatet sikur at ditë që e ka lindur nëna e vet”.[1]

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 17 Qërshor 2015, 15:03Shkruan: Jusuf Zimeri

40 NXËNËSIT E MËDHENJ TË IMAM EBU HANIFES

Prej nxënësve të Imam Ebu Hanifes, 28 prej tyre arritën të bëhen gjykatës nëpër fshatra, qytete dhe krahina të ndryshme të botës islame. Ndërsa, 8 prej tyre arritën gradën e lartë të imamllëkut dhe ishin të aftë për nxjerrjen e vendimeve dhe rregullave fetare nën dritën e Kuranit dhe Sunetit.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 10 Qërshor 2015, 20:25Shkruan: Mufti Afzal Hoosen Elias

Hallallëku i punës dhe fitimit në Islam

Falënderimet dhe lëvdatat më të mëdha janë për Allahun e Madhëruar, Zotin dhe Krijuesin e të gjitha botëve. Selami dhe përshëndetjet tona qofshin edhe për të Dërguarin e Allahut, Muhammedin Alejhisselam, mbi familjen e tij të madhe, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që jetuan me të vërtetën në zemër.

***

Vazhdo leximin!

E Premte, 1 Maj 2015, 16:02Shkruan: Hfz. Mehas Alija

NAMAZI KAZA DHE NAMAZET TJERA

Të marrurit me kryerjen e namazeve kaza (të humbura) është më prioritare dhe më e rëndësishme sesa falja e namazit nafile (vullnetar). ...

Vazhdo leximin!

E Premte, 24 Prill 2015, 16:10

FETVAJA KUNDËR KAMATES E KRYETARIT TË KOMUNITETIT MUSLIMAN BEHXHET SHAPATI PAS HYRJES SË ITALIANËVE NË SHQIPËRI

Kryesia e Komunitetit Musliman të Shqipërisë

Tiranë, me 21-XI-1939

Vazhdo leximin!

E Martë, 17 Shkurt 2015, 18:45

Mosveprimet e Muhamedit a.s. a janë argument për neve që edhe ne mos ti veprojmë ato

Argumentohen shumica prej ekstremistëve në fe për moslejimin e shumë çështjeve që i bëjnë muslimanët, me argumentin se Muhamedi a.s. nuk e ka bërë këtë e as As'habet e tij. A është kjo lënie [ mosveprim ] nga Muhamedi as. dhe shokët e tij për qëllim ndalimin e atij veprimi ? Për temën e kësaj pyetje ka botuar një dispencë sheiku dijetari, Essejid Abdullah ibni Elgimaari , ku e ka emërtuar: =Të kuptuarit e mirë dhe të drejtë në çështjet e lënies =, dhe këtë e ka hapur me disa vargje të bukura ku thotë: -Lënia nuk është argument në sheriatin tonë Nuk përcakton ndalimin ose lejimin -Dhe kush dëshiron ndalim me lënien e pejgamberit tonë dhe e merr ligj të drejte dhe të vërtetë -Ka dështuar në metodën e arritjes së të gjitha argumenteve Bile e ka gabuar ligjin e drejtë dhe ka humbur

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 24 Janar 2015, 14:30

Dispozita e Sheriatit mbi Mevludin

Tema për të cilën po diskutojmë, është një temë që ka jo vetëm peshë dhe rëndësi të veçantë për myslimanët, porse me vete bartë edhe një dozë të fuqishme të ndjeshmërisë së saj, sepse krahas faktit se është shumëdimensionale, ajo ndërlidhet me çështjet e besimit dhe edukimit shpirtërorë të besimtarëve islam.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 4 Janar 2015, 22:58Shkruan: Mr. Taxhedin Bislimi

Epërsia e shkencës së Fikhut ndaj shkencë së Hadithit

Allahu i Lartësuar ka thënë: “Ai i jep urtësi kujt do. Atij të cilit i jep urtësi, i është dhuruar mirësi e pamatur.” (2:269).

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 31 Dhjetor 2014, 13:54Shkruan: Shejh Gibril F. Haddad

Argumentet për lejimin e Mevludit

(Ky tekst është shkëputur nga vepra “MEVLUDI, sunet i mirë apo bidat, botuar më 2012 në Shkup)

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 27 Dhjetor 2014, 22:32Shkruan: Jusuf Zimeri

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme