Selefizmi dhe ideologjia selefiste -I-

Pjesa e parë

Vazhdo leximin!

E Martë, 6 Gusht 2013, 23:42Shkruan: Prof. Dr. Alij Xhumua – Mufti i Egjiptit

Namazi i natës me xhemat (tehexhud)

Pyetja:

Cili është vendimi për faljen e namazit të tehexhudit sipas katër medh’hebeve?

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 31 Korrik 2013, 14:24Shkruan: Mufti Muhammed ibn Adam el-Kewtheri

Ezani dhe Ikameti – për namazet vetmas dhe për namazet e humbura

Përktheu: Fatih Ibrahimi

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 17 Korrik 2013, 21:08Shkruan: Shejh Faraz Rabani

Namazi i Xhumasë në ditën e Bajramit !

Përktheu: Fatih Ibrahimi © ehli-suneti.com

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 17 Korrik 2013, 21:06Shkruan: Shejh Hamza Karamali

Refuzimi i Ibn Abd el-Berrit nga Kadi Ebu Bekr në lidhje me hadithin e zbritjes

Përktheu: Fatih Ibrahimi

Përkthimin e verifikoi me origjinalin në gjuhën arabe: Vullnet Mehmeti

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 17 Korrik 2013, 21:03

Prindërit e Pejgamberit a.s. janë të shpëtuar

Përktheu: Fatih Ibrahimi

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 17 Korrik 2013, 21:01Shkruan: Imam Xhelaludin es-Sujutiu

Mosngritja e duarve në Namaz. Ja mbi 40 argumente pro medh’hebit hanefi

Çështja e Ref’ul-Jedejn:

Hyrje

Në këtë artikull do t’u sjellim katërdhjetë e dy (42) argumente sahih për çështjen e mosngritjes së duarve në medh’hebin hanefi. Ky artikull është një riprodhim i një broshure të mrekullueshme e shkruar nga Mexhlis’ul-Ulema` i Afrikës Jugore.

Vazhdo leximin!

E Premte, 8 Shkurt 2013, 06:06

Ja pse hanefinjët nuk i ngrenë duart kur shkojnë për në ruku' dhe kur ngrihen nga ajo?

Pyetja:


Pse hanefinjët nuk i ngrenë duart kur shkojnë për në ruku' dhe kur ngrihen nga ajo? A nuk është ky veprim kundër sunnetit të Pejgamberit s.a.v.s., i cili ka thënë: "Faluni siç me shihni mua duke u falur."?

Vazhdo leximin!

E Hënë, 3 Dhjetor 2012, 14:29Shkruan: Shejh Abdurrahman ibn Yusuf Mangera

Namazin tonë e kanë vërtetuar sahabët, po tuajin kush?!

(pyetje drejtuar "gajr mukal-lidunëve"[1])

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 3 Nëntor 2012, 19:50Shkruan: Meulana Amin Safdar Okarvi

Thënja ne heshtje e AMIN-it në fund te el-Fatihasë

Mesele Fik'hu:

Vazhdo leximin!

E Hënë, 3 Shtator 2012, 09:50

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme