Islami ka vend edhe për të tjerët

“Sikur të kishte dashur Zoti yt, do t’i besonin çka janë në tokë që të gjithë. A ti do t’i detyrosh njerëzit të bëhen besimtarë?” (Junus, 99).

Vazhdo leximin!

E Premte, 20 Nëntor 2015, 20:01Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Drejt një ‘feje’ estradizuese (Çfarë Islami, në fakt, dëshirojmë)

Qëllimi kryesor i këtij shkrimi është aktualizimi i fesë ndër besimtarët dhe vendosja e saj në vendin e vet meritor, feja si udhëzues shpirti dhe mendjeje për njerëzit dhe jo argëtim dhe relaks për masat.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 21 Shtator 2015, 17:25Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Islami viktimë dhe kundërshtues i terrorizmit...

Fuqitë e mëdha botërore, në periudhën e ashtuquajtur të Luftës së Ftohtë, si SHBA dhe BRSS, zbatuan në lojë të bashkërenduar, sipas të cilës secila palë përkrahte kundërshtarët politikë të palës tjetër.

Vazhdo leximin!

E Martë, 8 Shtator 2015, 18:06Shkruan: Nexhat Ibrahimi, Prizren

Të (keq)kuptuarit e Islamit deri në shtrembërim

Muslimanët duhet të jenë mendjemprehtë e largpamës, të mos gabojnë e të bëhen pre e kurthit që duke mbrojtur Islamin dhe muslimanët nga Islamofobia dhe të gjitha padrejtësitë ndaj tyre, të mbrojnë edhe ata që në emër të Islamit dhe muslimanëve bëjnë krime e padrejtësi si ndaj jomuslimanëve ashtu edhe ndaj vetë muslimanëve.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 30 Gusht 2015, 18:46Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Për çfarë ligjëratash kemi nevojë

Imameve, hatibeve dhe ligjeruesve tjere

Vazhdo leximin!

E Enjte, 13 Gusht 2015, 21:10Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Disa vrojtime (personale) pas Ramazanit

Islami e ngre lart dijen, lapsin e letrën, madje më lart se gjakun e shehidit.

Vazhdo leximin!

E Premte, 3 Korrik 2015, 07:29Shkruan: Nexhat Ibrahimi

NDIKIMI I TRASHËGIMISË GREKE TE MYSLIMANËT

Ky artikull është botuar në revistën “Hikmet”, nr.6, Verë, Prishtinë 2014, organ i “Institutit për shkencat humane – Ibni Sina”.

Vazhdo leximin!

E Premte, 24 Prill 2015, 09:46Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Islami dhe romanizimi e kristianizimi i parashqiptarëve

Ilirët, përkatësisht para-shqiptarët, si një ndër dy-tre popujt më të lashtë të Evropës, në epokën parahistorike e historike kanë “banuar në një rajon të gjerë, i cili nga Perëndimi mbyllej nga Deti Adriatik dhe ai Jon, në Veri nga Alpet Lindore dhe Drava, në Lindje nga Danubi - Morava - Vardari, ndërsa në Jug nga Epiri dhe vise të tjera helene. Për­veç kësaj, mund të flitet me mjaft siguri për praninë e ele­menteve ilire në Azinë e Vogël, në Greqi dhe në Itali.

Vazhdo leximin!

E Premte, 3 Prill 2015, 20:52Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Kontributi i Ebu Hanifës në shkencën e hadithit

Njohja e Ebu Hanifës e hadithit dhe e shkencës së hadithit dhe roli i tij në këtë fushë, përkundër kontestimeve nga grupet apo individët kundërshtarë, janë evidente dhe impozante. Thu¬aj¬se shumica e autoriteteve shkencore kontributin e tij e vle¬rë¬sojnë, ndërsa vepra “El-Musned” (e botuar edhe në gjuhën shq¬i¬pe) paraqet dëshminë më të mirë për konfirmimin tonë.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 25 Mars 2015, 17:32Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Islami për të drejtat e shtazëve/kafshëve - Skicë -

Një vështrim i vëmendshëm i literaturës islame, asaj burimore, veprave klasike por edhe bashkëkohore, do të konstatojë se Islami në hollësi i ka saktësuar të drejtat e njeriut, në të gjitha nuancat e tij, madje edhe të drejtat e shtazëve, bimëve etj.

Vazhdo leximin!

E Premte, 20 Shkurt 2015, 06:51Shkruan: Nexhat Ibrahimi

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme