BASHKËRENDITJA NDËRMJET TË PËRHERSHMES DHE TË NDRYSHUESHMES

Islami është fe tërësore, shpirtërore dhe materiale. Parimet e saj janë të pandryshueshme, të vendosura në Librin e Allahut dhe fjalët e veprat e Pejgamberit a.s., por hollësitë i përcakton secila kohë varësisht nevojave dhe përmasave të veta. Individi ka liri të veprojë e zhvillojë prirjet e veta, por kjo duhet bërë në kuadër të nevojave të komunitetit dhe frymës së tij.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 5 Prill 2020, 21:07Shkruan: Nexhat Ibrahimi

PAFEJA NDËR NE

Burimi:
Nexhat Ibrahimi, Hap pas hapi, Logos-A, Shkup, 2018, fq. 297-308.

Vazhdo leximin!

E Premte, 3 Prill 2020, 11:00Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Aktualiteti i të drejtës islame në kohë dhe në hapësirë

Brenda një shekulli Islami si fe e sistem jete u shtri prej Spanjës deri në Kinë dhe prej thellësisë së Af­ri­kës deri në pjesët kontinentale të Evropës e Azisë Pe­rë­n­dimore.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Shkurt 2020, 21:53Shkruan: Nexhat Ibrahimi

A është Evropa në fakt “shtëpi” për muslimanët (Islami në Perëndim)

Muslimanët në Perëndim janë viktimë e stereotipeve për shkak të traditës së tyre fetare dhe kulturore, janë të përjashtuar, stigmatizuar dhe diskriminuar nga shoqëria.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Shkurt 2020, 21:52Shkruan: Nexhat Ibrahimi

A është sheriati islam barbar, brutal dhe arkaik?

Zakonisht akuzat kanë burim fetar (kristian), por edhe politik-ekonomik.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Shkurt 2020, 21:50Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Allahu është i padukshëm, përse?

Nuk duhet të habitemi përse Krijuesi është i padukshëm kur edhe shumë dukuri botërore, të krijuara, nuk shihen, nuk shijohen, nuk kapen me gjymtyrët tona ekzistenciale.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Shkurt 2020, 19:56Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Besimi në melaqe

Hyrje ne bazat e besimit islam (pjese)

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Shkurt 2020, 19:10Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Muhammed Abduhu (1849-1905)

Abduhu

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 12 Shkurt 2020, 14:59Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Ibn Halduni (1332-1406)

Ibn Halduni

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 12 Shkurt 2020, 14:58Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Ibn Arebi (1165-1240)

Ibn Arebiu

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 12 Shkurt 2020, 14:57Shkruan: Nexhat Ibrahimi

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme