Të përzgjedhura
Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115) Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731) Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431) Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme Porositë nga surja Jusuf
 

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Njeri nder maturidistet me te medhenje

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Kolos i medhhebit hanefi

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Shejh’ul-islami i parë osman

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Filozofia autentike mund të kontribuojë që bota dhe rrethi të bëhet më human, duke vënë dhe respektuar hierarkinë e vlerave.

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Porositë nga surja Jusuf

Nga vepra: Nexhat Ibrahimi, Universi i Jusufit a.s., Logos-A, Shkup.

Porositë nga surja Jusuf
   
Artikujt e fundit:

MOS U THUAJ PRINDËRVE AS ‘UH’!

20 Maj, 2022

O Allah! Na ndihmo të jemi fëmijë të respektueshëm për prindërit tanë. Amin!

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

RINGJALLJA E ARSIMIT PARASHKOLLOR NË SHKOLLAT ​​MUSLIMANE

20 Maj, 2022

Çdo shkollë islame mund të hapë një klasë Montessori për fëmijët 3-5 vjeç dhe t'u japë atyre një fillim të mirë dhe nj&eu

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

ISLAMI DHE ATEIZMI

20 Maj, 2022

“Apo ata i krijuan qiejt dhe tokën? Përkundrazi, ata nuk janë të sigurt.” (Et-Tur, 35)

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

ARTI SI REFLEKTIM I QYTETËRIMIT

19 Maj, 2022

Në Islam, arti dhe besimi janë të lidhura së bashku në mënyrë të pandashme

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

HISTORIA E MUSAIT A.S. NË KUR’AN

19 Maj, 2022

Sipas Islamit, të gjithë muslimanët duhet të kenë besim në çdo Pejgamber që përfshin Musain dhe vëllain e tij Harunin.

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

HIPOKRIZIA E LIRISË SË FJALËS

19 Maj, 2022

Nocioni se Perëndimi është kampion i fjalës së lirë është shumë i diskutueshëm...

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

HAXHERJA, GRUAJA E IBRAHIMIT: NJË SHEMBULL PËR TË GJITHË

19 Maj, 2022

Udhëtimi në Mekë për muslimanët shpesh quhet udhëtimi i jetës ...

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

NJË QYTETËRIM QË LAVDËRON MATERIEN ËSHTË I DËNUAR

18 Maj, 2022

Historia është një libër i hapur, i cili duhet lexuar, kuptuar dhe trajtuar ..

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

Hartimi i një bioetike islame

12 Maj, 2022

Bioetika islame

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

INKLUZIVIZMI KUR’ANOR NË EPOKËN E GLOBALIZIMIT

12 Maj, 2022

Fytyra e ndryshueshme e botës sonë i ka vënë muslimanët në një pozicion ku ata duhet ta pyesin veten sërish nëse e kanë kaluar apo jo atë test.

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme