Të përzgjedhura
Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115) Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731) Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431) Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme Porositë nga surja Jusuf
 

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Njeri nder maturidistet me te medhenje

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Kolos i medhhebit hanefi

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Shejh’ul-islami i parë osman

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Filozofia autentike mund të kontribuojë që bota dhe rrethi të bëhet më human, duke vënë dhe respektuar hierarkinë e vlerave.

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Porositë nga surja Jusuf

Nga vepra: Nexhat Ibrahimi, Universi i Jusufit a.s., Logos-A, Shkup.

Porositë nga surja Jusuf
   
Artikujt e fundit:

El-Gazali (1058-1111)

12 Shkurt, 2020

Gazali

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Ibn Sinai (980-1037)

12 Shkurt, 2020

Ibn Sinai - Avicena

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

El-Farabi (872-951)

12 Shkurt, 2020

Farabi

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

El-Kindiu (801 - 970)

12 Shkurt, 2020

Kindiu

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Përmasat tejkohore dhe tejhapësinore të Betejës së Bedrit (غزوة بدر)

12 Shkurt, 2020

Përmasat tejkohore dhe tejhapësinore të Betejës së Bedrit

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

HAXHXHI: UDHËTIMI MË I RËNDËSISHËM JETËSOR I BESIMTARIT

24 Korrik, 2019

Nëse dikush mund të quhet njeri me fat në këtë botë, ai është haxhiu i cili me pasurinë e fituar në mënyrë të ndershme e kryen haxhin e

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

INDIVIDUALIZMI, SHENJË / VRRAGË E KOHËS SONË

19 Korrik, 2019

“Diploma është gjysmake nëse në vetvete nuk ka edhe edukimin!”

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

NEW AGE, SFIDË E /PA/NJOHUR E EPOKËS PASMODERNE

18 Maj, 2019

Pasmodernizmi është periudhë që shquhet me specifika si rebelizmi karshi çdo gjëje që është moderne.

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Mospajtimet në mes esh’aritëve dhe maturiditëve[2]

13 Maj, 2019

Dallimet maturidite-esh'arite ...

Lexo artikullin

Postuar në Akaid dhe Fikh Islam

IDEJA PËR BESIMIN SUBJEKTIV NË TEOLOGJINË E EL-MĀTURĪDĪUT

12 Maj, 2019

...Është e dukshme që, për El-Maturidiun, nocioni taklid nuk është i pranueshëm në pikëpamje të besimit. Atij i përket merita më e madhe p&e

Lexo artikullin

Postuar në Akaid dhe Fikh Islam

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme